Izmaksas

Ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, kvalifikācijas pārbaudi īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, Eiropas profesionālās kartes pieteikumu apstrādi un Eiropas profesionālās kartes izdošanu Latvijas Republikā reglamentētajās profesijās saistītais izdevumu apmērs ir šāds:

  • personas profesionālās kvalifikācijas atzīšana – 240 euro,
  • EPK pieteikuma apstrāde – pieteikumu saņemot no personas, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi Latvijas Republikā, kā arī no personas, kam Latvijas Republikā ir atzīta profesionālā kvalifikācija un kas pretendē uz EPK saņemšanu pastāvīgai profesionālajai darbībai vai īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai farmaceita  reglamentētajā profesijā citā ES vai EEZ– 80 euro;
  • EPK pieteikuma apstrāde un EPK izdošana – pieteikumu saņemot no personas, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi citā ES vai EEZ valstī un kas pretendē uz EPK saņemšanu pastāvīgai profesionālajai darbībai vai īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai reglamentētajā profesijā Latvijas Republikā, – 240 euro.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.103. samaksa par kvalifikācijas pārbaudi īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai - 100 EUR.
 

Normatīvie akti:

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/36/ek "Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu"

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/983 (2015. gada 24. jūnijs) par Eiropas profesionālās kartes izdošanu un brīdināšanas mehānisma piemērošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/36/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

Likums "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"

19.02.2002. MK noteikumi Nr.68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai"

15.02.2005. MK noteikumi Nr.124  Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"

06.06.2006. MK noteikumi Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"

30.11.2009. MK noteikumi Nr.1365 "Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu profesionālajām organizācijām, kuru izsniegtos profesionālās izglītības un kvalifikācijas dokumentus atzīst Latvijas Republikā"

28.06.2016. MK noteikumi Nr.419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību"

20.12.2016. MK noteikumi Nr. 827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā"

31.01.2017. MK noteikumi Nr. 71 "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas atzīšanai attiecībā uz reglamentētās profesijas profesionālo darbību daļu, Latvijas Republikā reglamentētās profesijās"

19.09.2017.  MK noteikumi Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"

05.03.2019. MK noteikumi Nr.103 "Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus"

21.01.2021. MK noteikumi Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā"

12.09.2023. MK noteikumi Nr. 520 "Latvijā iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo dokumentu izsniegšanas kārtība"

 

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2024. gada 9. maijā, plkst. 14:49
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi