2021.gada 15.oktobrī Latvijas Farmaceitu biedrība pasniedza tradicionālos LFB apbalvojumus:

 

Paracelza balvas laureāti

Ausma Cēbere – LU Rīgas 1.medicīnas koledžas direktora vietniece mācību darbā;

Baiba Mauriņa – RSU asociētā profesore, Farmācijas fakultātes prodekāne;

Olita Zariņa (Zane Spāre) – Medikamentu informācijas centrs, žurnāla Materia Medica redaktore;

Aina Silvija Štokmane – farmaceite, bioloģijas zinātņu kandidāte;

Farmācijas muzejs.

Vijas Eniņas balvas laureāti

Maiga Liepiņa –  M.Liepiņas ārstniecisko pakalpojumu uzņēmuma “LIEP” SIA,  aptiekas vadītāja;

Inga Gūtmane –  VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”,  slēgta tipa aptiekas vadītāja;

Ilze Kalve – LFB Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja;

Agnese Ritene –  SIA “Alante”, Centra aptiekas vadītāja;

Sigita Čulkstena–  SIA “Insbergs”, Dzirciema aptiekas vadītāja.

Gada Farmaceits 2021 laureāti

Svetlana Buraja -  VSIA “Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca”  slēgta tipa aptieka, atbildīgais  farmaceits;

Tatjana Rutkaste – SIA “Rumis”,  Māras aptiekas vadītāja;

Lāsma Henkuzena –  VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”, klīniskais farmaceits;

Daiga Eglīte – SIA “Latvijas Aptieka” Latvijas aptieka 67 aptiekas vadītāja ;

Zane Dzirkale –  LFB Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas   locekle, eksperte;

Sigita Blažēviča- SIA “Jelgavas Pils aptieka”, Pils Oranžā aptieka  aptiekas vadītāja ;

Irina Jeršova –  SIA “BENU Aptieka Latvija”, BENU Aptieka 38 vadītāja;

Vadims Brižaņs –  AS “Sentor Farm aptieka”, projektu vadītājs, Mēness aptieka 124 vadītājs;

Dace Malahveja – SIA “Apotheka”, Apotheka 2 aptiekas vadītāja;

Leonīds Hodasēvičs – SIA “Veselības aptieka”, Veselības aptiekas vadītājs;

Ieva Zvagule  – SIA “Euroaptieka Farmācija”, aptieka 12 aptiekas vadītāja.


Aktuālā informācija par epidemioloģiskās drošības prasībām?v=1634543305

Aktuālā informācija par epidemioloģiskās drošības prasībām

LFB visas brīvdienas ir sekojusi ļoti mainīgajai un neviennozīmīgajai informācijai par jaunajām epidemioloģiskās drošības prasībām, kas stājas spēkā šodien līdz ar ārkārtas stāvokli valstī.

Esam aizsūtījuši Farmācijas departamentam virkni jautājumu, diemžēl šodien, 11.oktobrī,  Farmācijas departaments tomēr nevarēja atbildēt uz vairākiem būtiskiem jautājumiem. Patreiz svarīgi zināt farmaceitiem aptiekās:

  1. No 13.oktobra līdz 19.oktobrim speciālisti, kam nav vakcinēšanas vai pārslimošanas sertifikāta, drīkst strādāt arī ar darba devēja veiktu testu  (paškontroles testu, ko var brīvi iegādāties). Šo testu veikšanu darbiniekiem jāfiksē  atsevišķā reģistrā uz vietas aptiekā. Ja darbiniekiem ir oficiālas laboratorijas tests – tas nav atsevišķi jāreģistrē.
  2. Darba  devējs var prasīt darbiniekam vakcinēties  (arī farmaceita palīgiem, apkopējiem utml.) vakcinēties jāuzsāk 7 dienu laikā. Tikmēr attiecas nosacījumi par testu esamību.

Joprojām skaidrojam prasības par tirdzniecības platībām uz vienu apmeklētāju aptiekās, kā arī kā darba devējam juridiski patreiz kārtot darba attiecības ar darbiniekiem u.c..

https://likumi.lv/ta/id/326513

https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumi 

 

 

 

Aktualitātes par obligāto vakcināciju farmācijas speciālistiem?v=1634543305

Aktualitātes par obligāto vakcināciju farmācijas speciālistiem

Šobrīd Ministru kabineta noteikumu projekts ‘’Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai’’, pieņemts 29.09.2021. Ministru kabineta sēdē un atrodas Valsts kancelejā tālāku procedūru veikšanai.

Noteikumu projekta 237.punktā paredzēta prasība, ka personas, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādēs un aptiekās, kā arī līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar pacientiem vai aptieku klientiem, ir ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

Par LFB 13.kongresa sasaukšanu?v=1634543305

Par LFB 13.kongresa sasaukšanu

Saskaņā ar Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) valdes lēmumu  LFB 13. kongress tiek sasaukts 2021. gada 6. novembrī

(Kongress notiks tiešsaistē, IT vietnē kursi.mic.lv).

Ņemot vērā pandēmijas Covid-19 ietekmi, kā arī, lai novērstu tās radītos riskus Latvijas Farmaceitu darbības nepārtrauktībai, Latvijas Farmaceitu biedrības (turpmāk – LFB) valde LFB 13. kongresu (turpmāk – Kongress)  sasauc un organizē attālināti 2021. gada 6. novembrī. Kongress tiek organizēts kā pārstāvju  (delegātu) sapulce. Kongresa delegāti (pārstāvji) ir izvirzītie no LFB biedru darba kolektīviem, vai arī individuālie LFB biedri.

Pamatojums:

  • LFB Statūtu 6.5. punkts: Kongresu sasauc valde ne retāk kā reizi 4 (četros) gados, nosakot  tā organizatorisko formu kā biedru sapulci vai pārstāvju sapulci. Izvēloties pārstāvju sapulces formu,  valde nosaka kongresa  pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas  kārtību.
Uz pusi samazināts valsts maksājums aptiekām par lētāko kompensējamo zāļu saraksta medikamenta izsniegšanu?v=1634543305

Uz pusi samazināts valsts maksājums aptiekām par lētāko kompensējamo zāļu saraksta medikamenta izsniegšanu

30.jūlija videokonferencē ar Farmācijas departamenta direktori I.Kauperi saņēmām informāciju, ka :

1.  2021.gada III ceturksnī, atbilstoši aptiekas sniegtajai informācijai, no 2021. gada 1. jūlija

Ir pieejams neklātienes tālākizglītības moduļa pasākums menedžmenta kompetencē!?v=1634543305

Ir pieejams neklātienes tālākizglītības moduļa pasākums menedžmenta kompetencē!

Vietnē kursi.mic.lv pieejams maksas neklātienes tālākizglītības moduļa pasākums menedžmenta kompetencē.  “Menedžmenta pamatprincipi aptiekā. Likumdošana. Finanses. Vadība.“

Lai piekļūtu konferences materiāliem   jāsamaksā dalības maksa 15,- EUR, ko var veikt trijos veidos (pēc izvēles):

Tiešā saite uz pasākumu šeit!

1. Samaksājot ar pārskaitījumu  SIA Medikamentu Informācijas Centram un nosūtot apliecinājums par veikto samaksu uz e-pastu maksajumi@mic.lv.

Aptiekas prasa valsts atbalstu un skaidru sistēmu nederīgo zāļu savākšanai no iedzīvotājiem?v=1634543305

Aptiekas prasa valsts atbalstu un skaidru sistēmu nederīgo zāļu savākšanai no iedzīvotājiem

Preses relīze 15.06.2021.

Nederīgo medikamentu savākšana no iedzīvotājiem Latvijā pašlaik ir uz privātā sektora pleciem bez jebkāda valdības atbalsta. Tā ir problemātiska, jo nekādā veidā neveicina procesa sakārtotību un iedzīvotāju līdzdalību, uzskata Latvijas Farmaceitiskās aprūpes asociācijas (LFAA), Aptieku biedrības (AB) un Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) amatpersonas. Šis jautājums nupat aktualizēts projekta “Farmaceitiskās vielas notekūdeņos – daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai” ietvaros.

LFB aicina pieteikt kolēģus apbalvojumam “Gada farmaceits 2021”?v=1634543305

LFB aicina pieteikt kolēģus apbalvojumam “Gada farmaceits 2021”

Latvijas Farmaceitu biedrība (LFB) aicina farmācijas nozares darbiniekus pieteikt savus kolēģus – farmaceitus – LFB apbalvojumam “Gada farmaceits 2021”.

To var izdarīt līdz šī gada 22. jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu (šeit) vai https://www.farmaceitubiedriba.lv/lv/gada-farmaceits-2021-kandidata-pieteiksanas-anketa

Pilna informācija LFB Apbalvojumu Padomes vēstulē (šeit)

Latvijas Farmaceitu biedrības balvas “Gada Farmaceits” nolikums.

2021.gada 24.maijā

JAUNUMS pavasara tālākizglītībā!?v=1634543305

JAUNUMS pavasara tālākizglītībā!

Jaunums pavasara tālākizglītībā!

Jūsu uzmanībai -  vietnē kursi.mic.lv   pieejams Latvijas Farmaceitu biedrības,  šogad pirmās attālinātās konferences videoieraksts, par kura noklausīšanos, sekojošu zināšanu nostiprināšanu darba grupās un sekmīgu patstāvīgā darba izpildīšanu tiks piešķirti  13,6 moduļa tālākizglītības punkti.

Konferences apraksts šeit.

Konference sastāv no divām daļām:

  • I.daļa – četras lekcijas;
  • II.daļa – darba grupas un patstāvīgais darbs iepriekš piesakoties (tas iespējams pēc lekciju noklausīšanās!!!) uz vienu no piedāvātajiem datumiem.

Konference pieejama par maksu:

  • 10 EUR  - LFB biedriem (bez biedru naudas maksājumu parādiem);
  • 15 EUR -  pārējiem LFB farmaceitu un farmaceita asistentu reģistrā reģistrētajiem farmācijas speciālistiem.

Samaksāt par  konferenci var ar pārskaitījumu:
Latvijas Farmaceitu biedrība
Reģistrācijas Nr.: 40008008676
A/S “SWEDBANK”. Bankas kods: HABALV22
Konta nr.: LV69HABA000140J045628

Svarīga informācija par AstraZeneca vakcīnu pret Covid-19?v=1634543305

Svarīga informācija par AstraZeneca vakcīnu pret Covid-19

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) sniedz sekojošu informāciju par AstraZeneca vakcīnu pret Covid-19:

1) ZVA saskaņotu AstraZeneca AB vēstuli veselības aprūpes speciālistiem "COVID-19 Vaccine AstraZeneca: trombocitopēnijas un koagulācijas traucējumu risks". Šī vēstule ir  publicēta  ZVA tīmekļvietnē: https://www.zva.gov.lv/sites/default/files/inline-files/VVAS_Covid19_vaccine.pdf 

Kopsavilkums:  

Notikusi pirmā tikšanās ar veselības ministru Danielu Pavļutu?v=1634543305

Notikusi pirmā tikšanās ar veselības ministru Danielu Pavļutu

Šodien, 19.martā veselības ministrs Daniels Pavļuts videokonferencē uzrunāja farmācijas nozari. Vispirms ministrs teica paldies farmācijas industrijai, farmaceitiem un pārējiem aptieku darbiniekiem par to, ka pandēmijas laikā tiek nodrošinātas sabiedrības vajadzības zāļu jomā, tēlaini izsakoties, ka "karu nevar

Aktuālie drošības pasākumi aptiekās un to kontrole (16.02.2021.)

Vēršam farmaceitu uzmanību, ka arī aptiekās jāievēro Ekonomikas ministrijas interneta vietnē rodamā aktuālā informācija par drošības pasākumiem tirdzniecības vietās:   https://www.em.gov.lv/lv/informacija-tirgotajiem .

Tas nozīmē – jāsagatavo arī  pašpārbaudes lapa (šeit)  un jābūt gataviem, ka aptiekas var kontrolēt Valsts un pašvaldības policija par šo pasākumu ievērošanu.

Tālākizglītības iespējas farmācijas speciālistiem laikā, kad nenotiek klātienes apmācības?v=1634543305

Tālākizglītības iespējas farmācijas speciālistiem laikā, kad nenotiek klātienes apmācības

Sakarā ar ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas laikā organizēt tradicionālos klātienes pasākumus, vēlamies atgādināt, ka profesionālās kvalifikācijas uzturēšanai un pilnveidošanai jebkurā laikā iespējams piedalīties neklātienes pasākumos – apgūt zināšanas izmantojot lekciju videoierakstus, ko šobrīd piedāvā vairāki organizatori. Pēdējā gada laikā

Farmaceitiem, farmaceita asistentiem un pārējiem aptieku un zāļu lieltirgotavu darbiniekiem iespējams pieteikties uz vakcinēšanos pret Covid-19

Cienītie speciālisti!

Ar šodienu rasta iespēja uzsākt gaidīto vakcināciju pret Covid-19 aptiekās un zāļu lieltirgotavās strādājošiem. Valsts piedāvā divus pieteikšanās ceļusabi iespējami iepriekš saņemot no darba devēja izziņu (formu skat.zemāk), ka strādājiet aptiekā vai zāļu lieltirgotavā. Varēsiet izmanot ceļu, ka Jūs piesaka darba devējs (kopīgā sarakstā ar citiem aptiekā vai uzņēmumā strādājošiem), vai saņemot no darba devēja  izziņu  un piesakoties individuāli, izvēloties no sev pieejamākajām vakcinācijas vietām (sarakstu arī skat.zemāk). Atgādinām, ka vakcinēšanās ir brīvprātīga!

Ja būsiet individuāli saņēmis izziņu – pieteikties vakcinācijai variet arī  vēlāk  (ne, piemēram, februāra otrajā nedēļā). Tomēr rekomendējam pieteikties savlaicīgi, jo vakcinācijas kabineti saņem vakcīnas atbilstoši saņemtajiem pieteikumiem! Dodoties jau uz vakcinācijas kabinetu līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments  (ar personas kodu).

Vakcīnas veidu izvēlēties nav un nebūs iespējas, revakcinācija tiek garantēta ar to pašu vakcīnu! Informāciju var meklēt arī SPKC mājaslapā vai citur Nacionālā veselības dienesta e pasta uzrādītajos kontaktos!

Lekcija ‘’Par Covid-19 vakcīnām. Kas jāzina farmaceitam?’’?v=1634543305

Lekcija ‘’Par Covid-19 vakcīnām. Kas jāzina farmaceitam?’’

Cienītie kolēģi!

Aicinām  gūt zināšanas par jaunajām vakcīnām, kas darbojas pret Covid-19 saslimšanu izraisošo vīrusu Sars- CoV- 2.!

LFB piedāvā farmācijas speciālistiem izglītojošu lekciju ‘’Par Covid-19 vakcīnām. Kas jāzina farmaceitam?’’, ko sagatavojušas klīniskās farmaceites Lāsma Henkuzena un Jekaterina Livšina.

Lekcija, par kuru iespējams saņemt 1 modulim pielīdzināto TP, bez maksas pieejama vietnē kursi.mic.lv !

Par farmaceitu vakcinēšanu, informācija 15.01.2021.

Šodien, 15.janvārī VM Farmācijas departaments informēja, ka farmācijas speciālistiem un pārējiem aptiekās strādājošajiem kā personu grupai vakcinācija pret Covid-19 būs pieejama, kā iepriekš informēts, pēc ģimenes ārstiem, bet ne ātrāk kā februāra otrajā nedēļā, kad tiks saņemtas nākošās vakcīnas. Tuvākās vakcīnu piegādes (‘’Moderna’’ vakcīna) notiks 8.februārī – 4800 devas, 22.februārī – 15600 devas. Pašreiz, kā jau paziņots plašai sabiedrībai, vakcīnu valstī nav.

Farmaceitu vakcinācija iespējama jau janvārī?v=1634543305

Farmaceitu vakcinācija iespējama jau janvārī

Saskaņā ar šobrīd (06.01.2021.) aktuālo informāciju VM interneta vietnē - farmaceitiem vakcinēties būs iespējams jau janvārī.
Dokumentā gan ir piebilde par iespējamām izmaiņām ņemot vērā vakcīnu piegādes.
Vairāk skatīt šeit.
Farmaceitiem par vakcinēšanos pret Covid-19?v=1634543305

Farmaceitiem par vakcinēšanos pret Covid-19

Gadu mijā VM Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere norādīja, ka:’’ farmaceitu vakcinācija tiek plānota kopā ar  citām ārstniecības personām pēc ģimenes ārstu vakcinācijas. Apstiprināta dokumenta ar šo informāciju pagaidām vēl nav, tas ir tapšanas stadijā. Tiks paziņots  tiklīdz būs oficiāls apstiprinājums’’.

Sekojiet informācijai ZVA interneta vietnē https://www.zva.gov.lv/lv/covid-19-zinas . Protams, arī LFB mājaslapā tiks publicēta aktuālā un svarīgā informācija.

Aktuāla informācija no Veselības ministirjas?v=1634543305

Aktuāla informācija no Veselības ministirjas

Farmaceitiem un farmaceita asistentiem slēgta tipa aptiekās ir cerības uz piemaksu par darbu, kas saistās ar Covid-19 jautājumu risināšanu

Noderīgas saites NVD interneta vietnē saziņai ar ārstiem?v=1634543305

Noderīgas saites NVD interneta vietnē saziņai ar ārstiem

Noderīgas saites Nacionālā veselības dienesta interneta vietnē saziņai ar ārstiem

Svarīga informācija par tālākizglītību un sertifikāciju 2021. gadā!?v=1634543305

Svarīga informācija par tālākizglītību un sertifikāciju 2021. gadā!

19. novembrī LFB valde nolēma, ka farmaceitiem, farmaceita asistentiem un sertificētajiem farmaceitiem, kuriem tālākizglītības atskaites periods vai sertifikāts beigsies 2021. gadā, trūkstošos moduļa punktus pilnībā iespējams aizvietot ar modulim pielīdzinātajiem punktiem.

Turpmāk no 2021. gada tiek izmainīts modulim pielīdzinātajam pasākumam punktu piešķiršanas koeficients – par pasākuma vienas akadēmiskās stundas darbu varēs saņemt 1.5 TP līdzšinējā 1 TP vietā (tas atttiecas uz apmācībām, ja netiek izpildīts moduļa pasākumu kritērijs par apmācību ilgumu).

Detalizētāku informāciju lūdzam skatīt slēgtajā sadaļā apakšsadaļā “Ziņas”!

Jauna farmācijas speciālistu tālākizglītības iespēja!?v=1634543305

Jauna farmācijas speciālistu tālākizglītības iespēja!

Cienītie kolēģi!

Latvijas Farmaceitu biedrība piedāvā Jums LFB attālinātās konferences "Psihiatrijas un kardioloģijas aktualitātes mūsdienīgā geriatrisko pacientu farmaceitiskajā aprūpē aptiekā” videoierakstu vietnē  kursi.mic.lv.

Gada Farmaceits 2020?v=1634543305

Gada Farmaceits 2020

Sveicam un lepojamies ar LFB apbalvojuma "Gada farmaceits 2020" laureātiem!

2020. gada 6. novembrī Latvijas Farmaceitu biedrības Gada konferencē tika  pasniegts LFB apbalvojums Gada farmaceits 2020.

RFS aicina piedalīties aptaujā!?v=1634543305

RFS aicina piedalīties aptaujā!

Latvijas Farmaceitu biedrības Rūpniecisko farmaceitu sekcija aicina piedalīties aptaujā!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot farmācijas jomas speciālistu viedokli jautājumos par RFS darbību un rūpnieciskās farmācijas jomas aktualitātēm. Aptauja ir konfidenciāla, un tās aizpildīšana aizņems 5-10 minūtes.

Aptaujas anketa pieejama šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDp4QmVedUceg9LS52ZI1goEWF94ScryOB30WRnJlKSmhE2Q/viewform

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti RFS darba pilnveidošanā.

Paldies par atvēlēto laiku!

PAPILDU APMĀCĪBU IESPĒJAS?v=1634543305

PAPILDU APMĀCĪBU IESPĒJAS

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas bezmaksas mācībās.

 

LFB birojā darbs turpinās piesardzīgā režīmā?v=1634543305

LFB birojā darbs turpinās piesardzīgā režīmā

Lūdzam farmaceitus un farmaceita asistentus dokumentus sertifikācijai, reģistrācijai vai izmaiņām reģistrā un tālākizglītības atskaitēm arī turpmāk iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu  lfb@farmaceitubiedriba.lv, vai pa pastu, norādot adresi Pils iela 21, Rīga, LV-1050.

Dokumentu saņemšana notiek klātienē, iepriekš piesakoties.

No 1. jūlija tiek pieļauta dokumentu iesniegšana klātienē, iepriekš sagatavojot pilnīgu iesniedzamo dokumentu paketi, t.sk. veicot nepieciešamos maksājumus internetbankā. Iepriekšēja pieteikšanās veicama LFB mājas lapas slēgtajā sadaļā – Pieteikšanās klātienes apmeklējumam

Mutes un deguna aizsegs biroja apmeklējuma laikā ir obligāts!

Pieņemšanas laiki saglabājas kā ierasts – otrdienās un trešdienās no 9:30 līdz 16:30, ceturtdienās no 9:30 līdz 19:00! Neskaidrību gadījumā zvanīt 67280522.

Atskats uz LFB dalību sarunu festivālā LAMPA 2020?v=1634543305

Atskats uz LFB dalību sarunu festivālā LAMPA 2020

Nu jau nedaudz vairāk kā pirms mēneša LFB komandai bija iespēja piedalīties sarunu festivālā LAMPA 2020 ar diskusiju "Farmaceits - kas slēpjas zem baltā halāta?"! Bijām 4 - LFB prezidente D. Ķikute un farmaceiti D. Aļeiņikova, A. Čiščakova, P. Melbārdis kā diskusijas moderators.

Informējām, izglītojām un iedvesmojām sabiedrību, lai vairotu izpratni par farmaceita profesiju, popularizētu mūsu neizmantoto potenciālu un zināšanas. Mūsu diskusiju joprojām iespējams noskatīties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=wHRADedpqgA&t=87s 

Aiciniet savu ģimeni, draugus un paziņas noklausīties šo diskusiju! Šī bija ļoti vērtīga pieredze gan mums pašiem, gan ikvienam festivāla klausītājam!

ESF kurss "Aktuālie procesi drošai zāļu apritei stacionārajās iestādēs"

RSU izsludina pieteikšanos Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”, kursam "Aktuālie procesi drošai zāļu apritei stacionārajās iestādēs" 7., 10., 21. un 24.oktobris.

Kursus aicināti apmeklēt ari farmaceiti un farmaceita asistenti, kas strādā farmaceitiskos vai medicīniskos uzņēmumos un  kuru ikdienas darba pienākumi ir saistīti ar ārstniecības iestāžu nodrošināšanu ar zālēm, medicīnas ierīcēm un precēm. Lai apliecinātu sadarbību ar ārstniecības iestādēm nepieciešama darba devēja izziņa, kas to apstiprina.

Programmas apjoms - 32 akadēmiskās stundas (4 dienas);

Farmaceitiem un farmaceita asistentiem:   48 moduļa tālākizglītības punkti

 
Kursa programma un informācija par pieteikšanos šeit
Farmaceits - kas slēpjas zem baltā halāta??v=1634543305

Farmaceits - kas slēpjas zem baltā halāta?

Aicinām mudināt savus draugus, radus un paziņas, kuri nav saistīti ar veselības aprūpi, bet mēdz iegriezties aptiekā, apmeklēt LFB rīkoto diskusiju sarunu festivāla LAMPA 2020 ietvaros “Farmaceits – kas slēpjas zem baltā halāta?”. Apsolam, ka diskusijas laikā varēs uzzināt daudz ko jaunu par farmaceita darba specifiku, veselības aprūpi un kā farmaceita zināšanas var izmantot savā labā. Diskusijā piedalīsies kā jauni, tā pieredzējuši farmaceiti, kuri pārstāv dažādas farmācijas nozares – Dace Ķikute, Darja Aļeiņikova, Annija Čiščakova un diskusijas moderators Pēteris Melbārdis. Apmeklējiet festivāla mājaslapu un uzziniet vairāk par pašu pasākumu, tā programmu un mums – Latvijas Farmaceitu biedrību.

Sekojiet līdzi jaunumiem šeit:

https://festivalslampa.lv/lv

Facebook - @FestivalsLampa

Twitter - @FestivalsLAMPA

Instagram - festivalslampa.lv

YouTube - Sarunu festivāls LAMPA

Facebook - @farmaceitubiedriba

2020.gada augusta LFB aptaujas par kļūdām receptēs rezultāti?v=1634543305

2020.gada augusta LFB aptaujas par kļūdām receptēs rezultāti

Esam saņēmuši daudz vērtīgus novērojumus, problēmu analīzes, ierosinājumus un viedokļus, kā šīs dažādās problēmas risināt. Paldies visiem farmaceitiem un farmaceitu asistentiem, kuri veltīja brīdi, lai palīdzētu LFB apkopot šī brīža faktus, kuri ir ļoti vērtīgi, un kurus jau izmantojam veicot sarunas ar ārstiem, Veselības ministriju un citām organizācijām, lai neapmierinošo situāciju mainītu!

Aptaujas rezultātus skatīt šeit!

ESF kurss "Labas ražošanas prakses piemērošana zāļu izgatavošanā aptiekās", 17. un 24. septembris, RSU

Rīgas Stradiņa Universitāte aicina pieteikties farmaceitus un farmaceita asistentus apmācībām ESF projekta ietvaros, neformālās izglītības programmā "Labas ražošanas prakses piemērošana zāļu izgatavošanā aptiekās".  Informāciju par pieteikšanos skatīt šeit.

UZMANĪBU! Sākot ar š.g. 18. jūliju farmaceitu sertifikācijas cenrādi nosaka Ministru kabineta noteikumi!

2020. gada 14. jūlijā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 442 “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas sniegto pakalpojumu cenrādis” saskaņā ar kuriem no 2020. gada 18. jūlija samaksa par farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju (gan pirmreizējo, gan atkārtoto)  noteikta – 151,72 EUR.

Pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Par 9.jūlija videokonferencē ar Farmācijas departamentu, ZVA un NVD runāto.?v=1634543305

Par 9.jūlija videokonferencē ar Farmācijas departamentu, ZVA un NVD runāto.

Pēc LFB iniciatīvas – videokonferencē š.g. 9.jūlijā VM Farmācijas departaments bija sagatavojis informāciju par INN izrakstīšanas ietekmi uz Kompensējamo zāļu sistēmu.

VM FD direktore Inese Kaupere prezentēja datus par jaunās politikas ietekmi uz budžetu un citus datus.

Jaunās politikas ieviešanas mērķis bija samazināt pacienta līdzmaksājuma daļu , kas strauji

RFS aktualitātes?v=1634543305

RFS aktualitātes

EIPG jūnija ziņu biļetenā ir publicēts raksts, kas tapis sadarbībā ar LFB Rūpniecisko farmaceitu sekciju. Raksta tēma ir par izmaiņām Latvijas zāļu kompensācijas sistēmā, atlikumu ziņošanu un jauno zāļu reģistru. Saite uz rakstu: https://www.pharmaworldmagazine.com/latvias-new-medicines-reimbursement-system-and-medicinal-products-register/?pwd=57dbd3efb93b59157a4dc0544900dc18

Par 3. jūlija videokonferencē ar FD vadību, VI un NVD darbiniekiem runāto.?v=1634543305

Par 3. jūlija videokonferencē ar FD vadību, VI un NVD darbiniekiem runāto.

Pārrunātās tēmas:

1)  par sodu sistēmu farmācijas nozari regulējošos normatīvajos aktos un citām ar Veselības inspekcijas darbu saistītajām aktuālitātēm;

2)  citi farmaceitu un farmaceitu asistentu aktuālie jautājumi.

Aicinām farmaceitus un farmaceita asistentus saņemt dokumentus (sertifikātus, apliecības, piespraudes) klātienē, iepriekš piesakoties?v=1634543305

Aicinām farmaceitus un farmaceita asistentus saņemt dokumentus (sertifikātus, apliecības, piespraudes) klātienē, iepriekš piesakoties

Ņemot vērā situāciju valstī un valdības norādījumus, LFB uzsāk ārkārtas stāvokļa laikā sagatavoto dokumentu (sertifikātu, apliecību, apliecību-piespraužu) izsniegšanu farmaceitiem un farmaceita asistentiem klātienē.

Dokumentu saņemšanai iepriekš obligāti jāpiesakās! 

To iespējams izdarīt no š. g. 20. maija, autorizējoties LFB vietnes slēgtajā sadaļā un UZKLIKŠĶINOT lapas kreisajā pusē uz izvēlnes “Pieteikšanās klātienes apmeklējumam” otrdienās, trešdienās un ceturtdienās.

Piesakoties iespējams izvēlēties apmeklējuma datumu un laiku, jūsu vārdu, uzvārdu un reģistrācijas numuru sistēma nolasīs automātiski.

Atgādinām, ka pārējie LFB pakalpojumi klātienē pagaidām nav pieejami, un aicinām visus dokumentus iesniegt attālināti, izmantojot e-pasta un pasta pakalpojumus, maksājumus veicot ar internetbankas palīdzību.

Ja būsiet pieteicies apmeklējumam, taču nevarēsiet ierasties, par to jāpaziņo ne vēlāk kā 1 dienu pirms paredzētā apmeklējuma, rakstot uz e-pastu lfb@farmaceitubiedriba.lv vai zvanot pa telefonu 67280522.

Rūpējoties par Jūsu un mūsu veselību, ceļā pie mums un uz vietas birojā  iespēju robežās ievērosim papildu drošības pasākumus! Būsim savstarpēji atbildīgi un priecāsimies Jūs satikt klātienē!

LFB pakalpojumu sniegšana attālināti?v=1634543305

LFB pakalpojumu sniegšana attālināti

Cien. farmaceiti un farmaceita asistenti!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Latvijas Farmaceitu biedrība no šī gada 13. marta līdz 2020. gada 20. maijam ATCEĻ apmeklētāju apkalpošanu klātienē LFB biroja telpās Pils ielā 21, Rīgā, iespēju robežās nodrošinot klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. 

Svarīga informācija farmaceitiem un farmaceitu asistentiem par tālākizglītības punktiem?v=1634543305

Svarīga informācija farmaceitiem un farmaceitu asistentiem par tālākizglītības punktiem

Farmaceitiem, farmaceita asistentiem un sertificētajiem farmaceitiem, kuriem tālākizglītības atskaites periods vai sertifikāts beidzas šogad – līdz 31. decembrim (sertifikāts – līdz 05.01.2021.),  trūkstošos moduļa punktus pilnībā iespējams aizvietot ar modulim pielīdzinātajiem punktiem.

Detalizētāku informāciju katram farmācijas speciālistam lūdzam skatīt savā LFB vietnes slēgtajā sadaļā “Ziņas”!

Infekciju kontroles un sterilizācijas speciālistu asociācijas ieteikumi (saskaņoti SPKC)

SVARĪGI!

Infekciju kontroles un sterilizācijas speciālistu asociācija ir sagatavojusi informatīvus materiālus visiem tirdzniecības nozaru darbiniekiem un FARMACEITIEM, kuri ikdienā apkalpo klientus. Tie ir saskaņoti ar SPKC.

Informatīvie materiāli:

- Cimdiem- NE! 

- Roku dezinfekcijai - JĀ! 

- Neaizmirsti nodezinficēt rokas!

- Visu tirdzniecības nozaru darbiniekiem un farmaceitiem, kuri ikdienā apkalpo klientus!

Apmaksāts farmaceita pakalpojums – realitāte Latvijā turpmākos 3 mēnešus! (papildināts 07.04.2020.)?v=1634543305

Apmaksāts farmaceita pakalpojums – realitāte Latvijā turpmākos 3 mēnešus! (papildināts 07.04.2020.)

Negaidīts, bet patīkams veselības ministres lēmums ārkārtas situācijas apstākļos!

Valsts (tātad – no budžeta) pārskaitīs aptiekām maksājumu EUR 0.71 par KATRU izsniegto A sarakstā iekļauto kompensējamo references vai lētāko medikamentu - RECEPTI.

Maksājums jānovirza farmaceita un farmaceita asistenta atalgojumam saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos!

Apsveicam Igaunijas farmaceitus ar sekmīgu aptieku reformas finišu 1.aprīlī par spīti aktuālajai pandēmijai pasaulē!?v=1634543305

Apsveicam Igaunijas farmaceitus ar sekmīgu aptieku reformas finišu 1.aprīlī par spīti aktuālajai pandēmijai pasaulē!

Ceram, ka šīs gaidītās pārmaiņas būs noderīgas sabiedrībai, stiprinās farmaceita lomu sabiedrībā, ļaus pieņemt neatkarīgus profesionālus lēmumus, vairos jauno speciālistu interesi par darbu aptiekā. 
Vēlam noturēt pozīcijas un pierādīt šāda lēmuma efektivitāti, jo pagaidām daudz nezināmā… Vēlam igauņu kolēģiem veiksmi un izdošanos arī turpmāk, un, iespējams, šāds solis iedrošinās īstenot pārmaiņas aptieku sektorā arī citas valstis!

468 aptiekas Igaunijā ar 1. aprīli turpina savu darbu nu jau citā statusā.

NVD 31.03.2020. apkārtraksts: VM uz ierobežojumu laiku nosaka A saraksta kompensējamo zāļu izsniegšanas kārtību!

Ņemot vērā šī brīža ārkārtas situāciju valstī un ar Covid19 saistītos ierobežojumus, VM uz ierobežojumu laiku nosaka A saraksta kompensējamo zāļu izsniegšanas kārtību gadījumos, kad pacients atsakās iegādāties lētākās minētā saraksta references zāles un vēlas iegādāties dārgākas zāles par pilnu samaksu.

Vēršam uzmanību, ka atprečot ārsta izrakstītās ar SNN īpašās receptes no kompensējamo zāļu A saraksta gadījumos, kad pacients atsakās iegādāties lētākās zāles, no 01.04.2020 drīkstēs tikai E-veselības portāla farmaceita profilā!

Pārrunājot šo iespēju atprečot valsts kompensējamās zāles par pilnu maksu aptieku sistēmās ar aptieku pārstāvjiem un sistēmu izstrādātājiem, nonācām pie secinājuma, ka daudzās sistēmās nav šādu iespēju, vai arī, ja tāda ir, tad pastāv dubultās apmaksas risks un, lai to izslēgtu, kā arī , lai ārkārtas situācijā nāktu pretī pacientiem, ņemot vērā ierobežojošo piekļuvi ārstiem, lai pārrakstītu recepti, tika pieņemts lēmums, ka šādos gadījumos, aptieka atprečo par pilnu maksu valsts kompensējamo recepti no A saraksta E-veselības portālā, kas izslēdz variantu, ka recepte būs apmaksāta dubultā.

Pie kam, lūdzam ievērot, ka E-veselības portālā atprečotās receptes NEDRĪKST APTIEKA IELĀDĒT VIS KĀ SAGATAVOTU FAILU, šīs receptes VIS nedrīkst būt ielādētas!!!

VM ir sagatavojuši šādu apkārtrakstu minētajiem gadījumiem:  

Farmaceitam un farmaceita asistentam analīžu parauga nodošana uz COVID-19 jāpiesaka caur savu aptiekas vadītāju un darba devēju.

Saskaņā ar Valsts operatīvās medicīniskās komisijas 23.marta sēdē nolemto, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) ar 2020. gada 25. martu izveidoja atsevišķu kārtību darbinieku ar akūtu elpceļu saslimšanas simptomiem analīžu paraugu ņemšanai uz COVID-19 testēšanu  noteiktām darbinieku grupām, tai skaitā farmaceitiem un farmaceitu asistentiem.

Pieteikums analīzei konkrētam farmaceitam vai farmaceita asistentam tiek nodots caur aptiekas vadītāju un darba devēju, kurš pieteikumu nodod personai – pārraugam, kurš to nosūta NMPD.

Akūti elpceļu saslimšanas simptomi, saskaņā ar NMPD skaidrojumu ir - paaugstināta temperatūra, klepus, elpas trūkums bez cita iemesla, kas pilnībā izskaidro klīniskās izpausmes.

Tuvāk par kārtību lūdzu interesēties pie sava aptiekas vadītāja un/vai darba devēja!

27.03.2020.

Valsts prezidenta Egila Levita pateicības vēstule medicīnas nozarē strādājošiem?v=1634543305

Valsts prezidenta Egila Levita pateicības vēstule medicīnas nozarē strādājošiem

Valsts prezidents pateicas medicīnas nozarē strādājošajiem par nesavtīgo un pašaizliedzīgo darbu Latvijas iedzīvotāju veselības labā

25. martā Valsts prezidents Egils Levits ir nosūtījis pateicības vēstuli medicīnas nozarē strādājošiem, tostarp arī  farmaceitiem un farmaceitu asistentiem: “Mēs visi apzināmies, ka epidēmijas izplatības laikā tieši jūs esat visvairāk apdraudēti. Jūs pildāt savu profesionālo pienākumu un piepildāt savu aicinājumu. Bet ne tikai – jūs mūsu labā strādājat nesavtīgi un pašaizliedzīgi. Es izsaku jums vislielāko cieņu un pateicību savā un visas mūsu tautas vārdā.”

 

Valsts prezidenta atklātā pateicības vēstule.

 

20. marta telefonkonferences ar VM Farmācijas departamentu rezultāti?v=1634543305

20. marta telefonkonferences ar VM Farmācijas departamentu rezultāti

Šodien, 20.martā, LFB piedalījās telefonkonferencē ar Farmācijas departamenta vadību par  LFB, Farmācijas arodbiedrības, individuālo aptieku un tīklu aptieku iesniegtajiem jautājumiem un priekšlikumiem  par kompensējamo zāļu izsniegšanu no 1.aprīļa, Covid-19 ietekmi uz farmaceitiem un zāļu piegādi iedzīvotājiem, komunikāciju  starp farmaceitiem, ZVA un NVD.

Galvenie secinājumi:

LFB norāda uz nepieciešamību saglabāt farmaceitu darba spējas?v=1634543305

LFB norāda uz nepieciešamību saglabāt farmaceitu darba spējas

Latvijas Farmaceitu biedrība (LFB) lūdz iedzīvotājus noteikti ievērot visus valdības lemtos kā arī aptieku ieviestos norādījumus un ierobežojumus attiecībā uz aptiekas apmeklējumu un uzvedību aptiekās. LFB atgādina, ka farmaceiti Covid-19 izraisītajā ārkārtas situācijā turpina pašaizliedzīgi strādāt sabiedrības interesēs, lai iedzīvotājus iespēju robežās nodrošinātu ar zālēm un citām profilaksei un ārstniecībai nepieciešamām precēm. 

Rekomendācijas farmaceitiem sabiedrības informēšanai par COVID-19 infekciju?v=1634543305

Rekomendācijas farmaceitiem sabiedrības informēšanai par COVID-19 infekciju

Veselības ministrija sadarbībā ar SPKC sagatavojusi rekomendācijas farmaceitiem sabiedrības informēšanai par COVID-19 infekciju. Lūdzam farmaceitus iepazīties ar šīm rekomendācijām, lai būtu zinošāki un spētu rīkoties dažādās situācijās!

Rekomendācijas skatīt šeit

Skaidrojošie materiāli par SNN izrakstīšanu?v=1634543305

Skaidrojošie materiāli par SNN izrakstīšanu

No 1. aprīļa, izrakstot A saraksta zāles kompensācijas sistēmas ietvaros, lietojams zāļu starptautiskais nepatentētais nosaukums (SNN) un aptiekā pacientam izsniedzamas lētākās līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles.

Nodibinātas jaunas LFB struktūrvienības!?v=1634543305

Nodibinātas jaunas LFB struktūrvienības!

2020. gads sācies veiksmīgi jaunajiem speciālistiem, kuri vēlas izmantot savu potenciālu arī ārpus savām ierastajām darba vidēm, un no spriešanas pārgājuši pie darīšanas!

Jaunumi Rūpniecisko farmaceitu sekcijā!?v=1634543305

Jaunumi Rūpniecisko farmaceitu sekcijā!

2020. gada 20. februārī Rūpniecisko farmaceitu sekcijas kopsapulcē tika izteikta vēlme aktivizēt un paplašināt savu darbību. Tika ievēlēta jauna vadītāja – farmaceite Linda Meška. Vadītāja vietnieka pienākumus turpmāk pildīs farmaceits Matīss Ķite.

Vēlam veiksmi un enerģiju pienākumu pildīšanā, kā arī jaunu ideju virzīšanā plašākai sabiedrībai!

LFB tiekas ar Ekonomikas ministriju!?v=1634543305

LFB tiekas ar Ekonomikas ministriju!

26.februārī LFB vadība Ekonomikas ministrijā tikās ar ekonomikas ministru Ralfu Nemiro un ministrijas darbiniekiem, lai pārrunātu ziņojuma "Farmācijas tirgus un priekšlikumi tālākai attīstībai" projektu!

FARMACEITS UN KORONAVĪRUSA INFEKCIJA COVID-19?v=1634543305

FARMACEITS UN KORONAVĪRUSA INFEKCIJA COVID-19

11. februārī Pasaules veselības organizācija jauno koronavīrusa infekciju nosaukusi par Covid-19. Nosaukums veidots no izceltiem burtiem vārdos “coronavirus disease” un gadskaitļa, kad slimības uzliesmojums sācies.

Starptautiskā farmaceitu federācija (FIP), balstoties uz Portugāles Aptieku asociācijas (Associação Nacional das Farmácias Portugal) materiālu “Coronavírus 2019-nCoV: Intervenção da farmácia”, izveidojusi infografiku ar farmaceitu rīcības algoritmu aptiekā saistībā ar Covid-19. Pievienota Latvijai specifiska informācija.

LFB Konference 2020. gada 20. martā, Liepājā tiek atcelta?v=1634543305

LFB Konference 2020. gada 20. martā, Liepājā tiek atcelta

Ņemot vērā Covid-19 saslimšanas izraisīto pandēmiju, kā arī valstī izsludinātos ārkārtas pasākumus – Latvijas Farmaceitu biedrība atceļ 2020. gada 20. martā Liepājā  paredzēto konferenci. Par turpmāko konfereces plānošanu un norisi informēsim LFB interneta vietnē www.farmaceitubiedriba.lv un Medikamentu informācijas centra portālā www.farmacija-mic.lv

Latvijas Farmaceitu biedrība 2020. gada 20. martā aicina uz Konferenci

"VITAMĪNU UN MINERĀLVIELU NOZĪME ORGANISMA NORMĀLĀ FUNKCIONĒŠANĀ" 

Norises vieta: Promenade Hotel Liepāja, Vecā ostmala 40, Liepāja, LV-3401

LĀB

LĀB "Gada balva medicīnā 2019"

Tradīcija uzsākta jau 2008. gadā, lai atbalstītu un godinātu dažādu jomu veselības aprūpes speciālistus. Kā jau ierasts, arī LFB ar lielu prieku atbalsta LĀB iniciatīvu un aicina farmaceitus informēt savus aptieku apmeklētājus par iespēju iesaistīties balsošanā par savu speciālistu, kurš cilvēku veselības uzlabošanā atdod savu sirdi un dvēseli! Kopumā tiek izvirzītas 14 nominācijas, taču mums, protams, vistuvākā ir “Gada farmaceits 2019”. Balsot ir iespēja līdz 1.martam!

Balso šeit: 

http://www.arstubiedriba.lv/gadabalvamedicina/portfolio/gadafarmaceits/

Sīkāka informācija: 

http://www.arstubiedriba.lv/gadabalvamedicina/

Jauno farmaceitu tikšanās - atskats!?v=1634543305

Jauno farmaceitu tikšanās - atskats!

Neformālā gaisotnē 2020.gada janvāra mēneša izskaņā LFB telpās Vecrīgā tikās aktīvi un jauni speciālisti – farmaceiti, lai apspriestos par aktuālākajiem jautājumiem šobrīd nozarē.

Igauņi Tartu universitātē piedāvā apgūt Klīniskās farmācijas programmu e-vidē?v=1634543305

Igauņi Tartu universitātē piedāvā apgūt Klīniskās farmācijas programmu e-vidē

E-learning course of clinical pharmacy at the University of Tartu, Estonia

The Clinical pharmacy e-learning programme is a 40 week online programme designed to provide an opportunity for professional development to pharmacists who work at either hospital- or community pharmacy.

Par SNN izrakstīšanu?v=1634543305

Par SNN izrakstīšanu

2020. gada pirmajā Latvijas Farmaceitu biedrības konferencē 24.janvārī par SNN izrakstīšanu receptēs no 1.aprīļa jaunāko informāciju, sniedza valsts pārvaldes eksperti farmācijas jomā. 

Pieminot LFB Goda biedru, akadēmiķi Jāni Stradiņu?v=1634543305

Pieminot LFB Goda biedru, akadēmiķi Jāni Stradiņu

29. novembrī 85 gadu vecumā mūžībā devies Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) akadēmiķis, Latvijas Farmaceitu biedrības Goda biedrs profesors Jānis Stradiņš.

LFB 25. gadadienas konference?v=1634543305

LFB 25. gadadienas konference

Prasmi vienot visus farmaceitus, izaugsmi un stingru mugurkaulu – tie bija tikai daži no apsveikumiem un vēlējumiem, ko LFB saņēma savā 25. gadu jubilejas konferencē 2019 gada 8. novembrī! LFB sasniegumi ir visu mūsu – biedru, Goda biedru, atbalstītāju kopdarbs. Liels paldies Jums!

GADA FARMACEITS 2019?v=1634543305

GADA FARMACEITS 2019

Latvijas Farmaceitu biedrības Apbalvojumu padome 2019. gada 10.oktobra sēdē ar lēmumu Nr.4 ir piešķīrusi goda nosaukumu “Gada Farmaceits” :

Ieskandinot LFB 25.gadadienu?v=1634543305

Ieskandinot LFB 25.gadadienu

Latvijas Pilsoniskās alianses “Biedru telpā” - Latvijas Farmaceitu biedrība “

Lietuvas farmaceitu biedrībai jau 200 gadu?v=1634543305

Lietuvas farmaceitu biedrībai jau 200 gadu

Viļņas universitātes Teātra zālē, šā gada 19. oktobrī, notika Lietuvas Farmācijas Savienības (LFS) (Lietuvos Farmacijos Sajunga) 34.kongress. Šis kongress bija veltīts pirmās Lietuvas Farmācijas biedrības dibināšanas (1819.gadā) 200. gadadienai. Kongresa tēma - “Farmaceitu sabiedrisko organizāciju loma veselības sistēmā: šodien un nākotnē”.

Veselības ministrijas  informācija gatavojoties jaunai kārtībai kompensējamo zāļu izrakstīšanā ar 2020.g. 1. aprīli.?v=1634543305

Veselības ministrijas informācija gatavojoties jaunai kārtībai kompensējamo zāļu izrakstīšanā ar 2020.g. 1. aprīli.

LFB ir saņēmusi Veselības ministrijas informāciju ārstiem un famaceitiem, ar ko aicinām iepazīties šeit

VESELĪBAS MINISTRIJAS INFORMĀCIJA PAR VALPROĀTU SATUROŠU ZĀĻU RECEPTĒM (ZVA PRESES RELĪZE)?v=1634543305

VESELĪBAS MINISTRIJAS INFORMĀCIJA PAR VALPROĀTU SATUROŠU ZĀĻU RECEPTĒM (ZVA PRESES RELĪZE)

Veselības ministrija (VM) skaidrojot par valproātu saturošu zāļu recepšu izrakstīšanu un to derīguma termiņu, norāda, ka valproātu radniecīgo vielu saturošo zāļu receptes derīguma termiņš ir 90 dienas un uz šo zāļu izrakstīšanu neattiecas 4 nedēļu ilga ārstēšanās kursa izrakstīšanas ierobežojums.

Pateicoties mūsu Aigaram Eniņam, notika Latvijas Farmaceitu biedrības 23. Basketbola turnīrs

Šī gada 1. jūnijā, Saldus sporta kompleksā, jau 23. reizi norisinājās gadskārtējais Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) basketbola turnīrs.

Aicinām iepazīties un sniegt vērtējumu par Zāļu valsts aģentūras pilotprojektu zāļu pieejamības nodrošināšanā?v=1634543305

Aicinām iepazīties un sniegt vērtējumu par Zāļu valsts aģentūras pilotprojektu zāļu pieejamības nodrošināšanā

Ņemot vērā, ka zāļu pieejamības pārtraukumi kļūst arvien aktuālāka ar veselības aprūpi saistīta problēma, kas rada būtiskus riskus pacientu veselībai, Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir uzsākusi pilotprojektu, kura ietvaros tiek veikta informācijas vākšana un apkopošana par pieejamajiem zāļu atlikušajiem krājumiem lieltirgotavās.

LR Ministru kabinets apstiprinājis dažas izmaiņas farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijā?v=1634543305

LR Ministru kabinets apstiprinājis dažas izmaiņas farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijā

Ar 15.03.2019. stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 290 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas kārtība".

2019.gada 9.februāris - starta diena zāļu verifikācijai?v=1634543305

2019.gada 9.februāris - starta diena zāļu verifikācijai

Aicinām iepazīties ar š.g. 25.janvāra konferencē sniegto Latvijas zāļu verifikācijas organizācijas (LZVO) un Zāļu valsts aģenturas (ZVA)  aktuālo informāciju par svarīgāko, kas jāzina katram farmācijas speciālistam.

LZVO prezentācija pieejama šeit.

ZVA prezentācija pieejama šeit.

Komentāri par korekcijām?v=1634543305

Komentāri par korekcijām

Ir veiktas korekcijas “Koncepcijā par farmaceitu un farmaceita asistentu tālākizglītību” un “Farmācijas speciālistu tālākizglītības aktivitāšu vērtēšanas kritērijos”

LFB valdes sēdē, kas notika 2018. gada 18. oktobrī, ir izskatītas un pieņemtas korekcijas dokumentos, kas attiecas uz farmācijas speciālistu tālākizglītības pasākumu (TIP) novērtējumu. Izmaiņas stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri.

Jaunums – sadaļa ‘’Biežāk uzdotie jautājumi’’?v=1634543305

Jaunums – sadaļa ‘’Biežāk uzdotie jautājumi’’

Mīļie farmaceiti!

Lai palīdzētu Jums ātrāk rast atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem, LFB interneta vietnē esam izveidojuši sadaļu “Biežāk uzdotie jautājumi’’. Iesakām ieskatīties un izmantot ikdienā!

Lepojamies!?v=1634543305

Lepojamies!

Latvijas klīnisko farmaceiti, Dr.pharm. Inesi Sviestiņu Eiropas Komisija š.g. 11. jūlijā apstiprinājusi par alternatīvo pārstāvi Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) Konsultatīvajā padomē.

Svarīgs Nacionālā veselības dienesta E veselības atbalsta dienesta paziņojums 14.05.2018

Saistībā ar veicamajiem uzlabošanas darbiem E-veselības sistēmā, 
š.g. maija mēnesī diemžēl var tikt novēroti atkārtoti sistēmas darbības traucējumi.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā farmaceiti var vērsties Veselības inspekcijā

Informācija par Viltoto zāļu direktīvas un zāļu obligāto drošuma pazīmju piemērošanu aptiekās no 2019. gada 9.februāra

LFB 2018. gada 20.aprīļa konferencē Zāļu valsts aģentūra un Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija farmaceitiem un aptieku īpašniekiem sniedza svarīgu informāciju par zāļu obligātajām drošuma pazīmēm un to piemērošanu aptiekās, kas būs spēkā no 2019.gada 9. februāra.

Par LFB rīkoto konferenču materiālu pieejamību?v=1634543305

Par LFB rīkoto konferenču materiālu pieejamību

Cienītie kolēģi un visi farmācijas jomas interesenti!

21. Baltijas Farmaceitu Forums?v=1634543305

21. Baltijas Farmaceitu Forums

No 13. - 15. aprīlim Igaunijā, Tartu pilsētā veiksmīgi noritēja 21. Baltijas Farmaceitu Forums - BPhF 2018!

Pasniegta Gada balva medicīnā 2017?v=1634543305

Pasniegta Gada balva medicīnā 2017

2018.gada 9.februārī kultūras namā ‘’Ziemeļblāzma’’ godinot veselības aprūpes speciālistus tika svinīgi pasniegta  Gada balva medicīnā 2017. Pasākumu organizēja Latvijas Ārstu biedrība, bet pasniegt balvu Gada Farmaceits 2017 tika aicināta LFB prezidente Dace Ķikute.

Nominācijai  Gada Farmaceits 2017  tika izvirzītas farmaceites  Inta Olte, "Benu aptieka", Ērgļi, Ilze Vilciņa, „Mēness Aptieka 66”, Aizkraukle, Īrisa Līcīte,  „Euroaptieka 5”, Rīga, bet balvu saņēma farmaceite Inta Olte. Gada balvas medicīnā uzvarētājus izvirza un nosaka Latvijas iedzīvotāji elektroniskā balsojumā. Šogad  balsotāju aktivitāte bijusi īpaši augsta, un kopumā tika saņemtas 12 225 balsis. Katras nominācijas uzvarētājs saņēma galveno balvu - mākslinieka Armanda Jēkabsona veidotu statueti "Dzīvības asns", kas ir kā atgādinājums par dzīvības un veselības vienotību.

Sirsnīgi sveicam mūsu kolēģes!

Informācija par pasākumu http://www.arstubiedriba.lv/svetki-medikiem-un-pacientiem/

LFB sadarbības partnera Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē lasāma aktuāla informācija par aptiekas telpu drošu ekspluatāciju un atbilstību būvnie...

Skaidrojums par aptieku telpu atbilstību būvniecības prasībām

Aptieku komercdarbībā iesaistītie komersanti pievērš arvien lielāku uzmanību aptieku darbībai tieši jomā, kas saistīta ar aptieku/aptieku filiāļu ekspluatācijas uzsākšanu jaunās farmaceitiskās darbības vietās un aptieku/aptieku filiāļu telpu atbilstību būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Līdz ar to sniedzam skaidrojumu par Zāļu valsts aģentūras (turpmāk - Aģentūra) vienveidīgu rīcību gadījumos, kas saistīti ar aptieku/aptieku filiāļu pārvietošanu (atvēršanu) uz jaunu farmaceitiskās darbības vietu, un aptiekas/aptiekas filiāles telpu pārbūvi/pārplānošanu līdzšinējā farmaceitiskās darbības vietā.

 
 
Eiropas Rūpniecisko farmaceitu asociācijas žurnāls Nr. 35?v=1634543305

Eiropas Rūpniecisko farmaceitu asociācijas žurnāls Nr. 35

Iznācis Eiropas Rūpniecisko farmaceitu asociācijas žurnāla 35. izdevums.

Nacionālais Veselības dienests informē par e-receptes darbību?v=1634543305

Nacionālais Veselības dienests informē par e-receptes darbību

Latvijas Farmaceitu biedrības 2018. gada 9. janvāra konferencē NVD direktora vietniece informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Linda Freimane  stāstīja par E-receptes aktualitātēm e-veselības sistēmas ietvaros un atbildēja uz farmaceitu jautājumiem par e-receptes darbību.  Tā kā jautājumi, kas skar e-receptes  darbību, šobrīd visiem ir ļoti aktuāli, farmācijas speciālistiem piedāvājam noklausīties  L.Freimanes uzstāšanos kopā ar  jautājumu un atbilžu sadaļu LFB vietnes www.farmaceitubiedriba.lv slēgtajā sadaļā.

Uz farmaceitu jautājumiem atbild Veselības inspekcija (VI)?v=1634543305

Uz farmaceitu jautājumiem atbild Veselības inspekcija (VI)

Gatavojoties LFB 09.01.2018 Rīgas konferencei, LFB lūdza farmaceitus sūtīt problēmjautājumus un komentārus par e-receptes darbināšanu. Saņēmām arī dažus Veselības inspekcijas kompetences jautājumus, uz kuriem VI Zāļu uzraudzības un kontroles nodaļas vadītājs Rihards Burmistris sniedza atbildes:

NVD izplata svarīgu informāciju par e-recepšu medikamentu izsniegšanas iespējām!?v=1634543305

NVD izplata svarīgu informāciju par e-recepšu medikamentu izsniegšanas iespējām!

 

Lai izglītotu aptieku apmeklētājus un atgādinātu farmaceitiem par kārtību, kādā iedzīvotājiem iespējams saņemt e-recepšu medikamentus, Nacionālais veselības dienests informē par e-recepšu medikamentu izsniegšanas iespējām.

 

 


Latvijas Farmaceitu biedrība informē!?v=1634543305

Latvijas Farmaceitu biedrība informē!

Šodien, 11.12.2017, darbu uzsāk Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) 12. kongresā  ievēlētās biedrības vadības institūcijas -  prezidente Dace Ķikute un jaunievēlētā biedrības valde: Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes dekāne Baiba Mauriņa, SIA “Benu aptieka Latvija” Farmācijas nodaļas vadītāja Vizma Vīksna, VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Aptiekas un apgādes nodaļas vadītāja Inga Gūtmane, LFB līdzšinējā prezidente Kitija Blumfelde, SIA “Benu aptieka Latvija” farmaceite Baiba Duncīte, SIA “Latvijas aptiekas” tirdzniecības direktore Alla Čudovska, SIA “Aura-Farm” aptiekas farmaceite, Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Inga Urtāne, SIA “Alante” Tukuma Centra aptiekas vadītāja Agnese Ritene, “Mana Aptieka” aptieku menedžere Antra Liepiņa, SIA “Euroaptieka Farmācija” valdes locekle Zane Džeriņa.

Atbilstoši kongresā lemtajam, jaunās valdes pilnvaras  stājas spēkā četras nedēļas pēc kongresa.  Ētikas un Revīzijas komisijas, atbilstoši LFB statūtos noteiktajam, darbu uzsākušas uzreiz pēc ievēlēšanas.

Rūpniecisko farmaceitu sekcijas ziņu biļetens Nr. 4-2017?v=1634543305

Rūpniecisko farmaceitu sekcijas ziņu biļetens Nr. 4-2017

Iznācis kārtējais "Rūpniecisko farmaceitu ziņu" biļetena numurs Nr. 4-2017.

Jaunums no Zāļu valsts aģentūras?v=1634543305

Jaunums no Zāļu valsts aģentūras

Zāļu valsts aģentūra informē.

LFB birojs ceturtdienās pagarina apmeklētāju pieņemšanas laiku!?v=1634543305

LFB birojs ceturtdienās pagarina apmeklētāju pieņemšanas laiku!

Ņemot vērā farmaceitu un farmaceita asistentu darba grafiku specifiku no
2017. gada 1. septembra tiek pagarināts LFB biroja apmeklētāju pieņemšanas laiks ceturtdienās līdz plkst. 19 00

Godātais Latvijas Farmaceitu biedrības biedrs!?v=1634543305

Godātais Latvijas Farmaceitu biedrības biedrs!

Latvijas Farmaceitu biedrība (LFB) saka paldies tiem biedriem, kuri ar atbildību ir izturējušies pret saviem pienākumiem!

Tajā pat laikā caurskatot biedru reģistra datus, diemžēl nākas secināt, ka daži vēl nav nokārtojuši biedra naudas maksājumus par 2016. gadu. Atsevišķos gadījumos pat par senāku laika periodu.

Latvijas Farmaceitu biedrība ir kategoriski pret PVN paaugstināšanu medikamentiem?v=1634543305

Latvijas Farmaceitu biedrība ir kategoriski pret PVN paaugstināšanu medikamentiem

Aptieku īpašnieku asociācija, Latvijas Farmaceitu biedrība un Aptieku biedrība apvienojusies kopīgas nostājas sniegšanai publiskajā telpā izskanējušiem apgalvojumiem par pievienotā vērtības nodokļa PVN paaugstināšanu medikamentiem no 12 līdz 21 procentam un kategoriski iebilst pret šo ieceri.

Zāles lielveikalā – ieguvums vai tomēr drauds cilvēku veselībai?v=1634543305

Zāles lielveikalā – ieguvums vai tomēr drauds cilvēku veselībai

Latvijas publiskajā telpā pēdējā laikā atkal ir atsākusies diskusija par bezrecepšu medikamentu tirdzniecības liberalizāciju. Idejas iniciatori aicina atļaut daļu no biežāk lietojamajiem medikamentiem – zāles pret saaukstēšanos, sāpēm, drudzi u.tml. - tirgot ne tikai farmaceita uzraudzībā aptiekās, bet arī citās tirdzniecības vietās, piemēram, pārtikas veikalos, benzīntankos.

Informatīvi materiāli par e-veselību?v=1634543305

Informatīvi materiāli par e-veselību

Nacionālais veselības dienests (NVD) sabiedrības un farmaceitu informēšanas nolūkos ir sagatavojis informatīvus un skaidrojošus materiālus aptiekām. 

Uz augšu
Pēdējās izmaiņas 2021. gada 15. oktobrī, plkst. 18:49
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi