Definīcijas

Apelācijas – pretendenta, kandidāta vai sertificētas personas lūgums pārskatīt jebkuru lēmumu, kuru ir pieņēmusi sertifikācijas institūcija attiecībā uz viņas/viņa vēlamo sertifikācijas statusu.

Sūdzības - no apelācijas atšķirīga jebkuras organizācijas vai indivīda neapmierinātības izpausme sertifikācijas institūcijai attiecībā uz tās vai sertificētās personas darbībām, uz kuru tiek gaidīta atbilde.

Sūdzību izskatīšanas procedūra

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.290 “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība” noteikto kandidāti, pretendenti un sertificētie farmaceiti sūdzības var iesniegt sertificēšanas institūcijā. Sūdzības par sertifikācijas procesu un vērtēšanas kritērijiem iesniedz LFB Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas Sertifikācijas komisijā un tās reģistrē Sūdzību reģistrācijas žurnālā. Iesniegtās sūdzības izvērtē viena mēneša laikā. Sertifikācijas komisija ir atbildīga par visas informācijas iegūšanu, lai izvērtētu sūdzības pamatotību. Sūdzības izvērtēšanas process un pieņemtie lēmumi (t.sk. lēmumi par korektīvām darbībām) tiek protokolēti. Par pieņemto lēmumu sūdzību iesniedzēju informē rakstiski ne vēlāk kā desmit dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas. Ja sūdzības izvērtēšanai nepieciešamās informācijas iegūšanai nepieciešams ilgāks laiks, sūdzības iesniedzējam sniedz pārskatu par lietas virzību. Sertifikācijas komisijas sēdes lēmumu par sūdzību izskatīšanu farmaceits ir tiesīgs apstrīdēt Veselības ministrijā un pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 Sūdzības par sertificētās personas darbību profesionālās kompetences sertifikāta darbības sfērā jāiesniedz Sertifikācijas komisijā, tās reģistrē Sūdzību reģistrācijas žurnālā. Iesniegtās sūdzības viena mēneša laikā tiek izskatītas Sertifikācijas komisijas sēdē, izvērtējot to pamatotību un ievērojot taisnīguma un godīguma principu attiecībā pret visām iesaistītajām pusēm. Farmaceitu, kura lietu izskata, brīdina par sēdi vismaz divas nedēļas pirms sēdes un viņa piedalīšanās ir obligāta. Sūdzību izskatīšanā ievēro konfidencialitātes prasības attiecībā pret sūdzības iesniedzēju un sūdzības priekšmetu. Komisija respektē farmaceita rakstisku lūgumu izskatīt jautājumu bez viņa klātbūtnes. Ja farmaceits nav ieradies un nav zināms viņa prombūtnes iemesls, komisija jautājuma izskatīšanu atliek. Ja noskaidrots, ka kavējuma iemesli nav uzskatāmi par attaisnojošiem, farmaceitam paziņo nākošās sēdes datumu, un tad jautājumu izskata neatkarīgi no farmaceita klātbūtnes.

Lēmumu pieņem, atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, piedaloties visiem komisijas locekļiem. Komisijas lēmumu farmaceits var apstrīdēt Veselības ministrijā un pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Apelāciju izskatīšanas procedūra

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.290 “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība” noteikto kandidāti, pretendenti un sertificētie farmaceiti var apstrīdēt Sertifikācijas komisijas lēmumus Veselības ministrijā un pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Iesniegumu par lēmuma pārsūdzēšanu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 77. pantam var iesniegt iestādē, kura to izdevusi, t.i. LFB Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijā.

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2019. gada 4. novembrī, plkst. 15:01
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi