ĪSLAICĪGO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

Ja Eiropas Savienības pilsonis ar Eiropas Savienībā iegūtu farmaceita profesionālo kvalifikāciju vēlas sniegt īslaicīgus pakapojumus (ierobežota ilguma),  šai personai jāveic pastāvīgu profesionālo darbību savā mītnes valstī.  Pirmo reizi uzsākot īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, farmaceits par to paziņo Latvijas Farmaceitu biedrībai, iesniedzot personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski (ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti) sekojošus dokumentus:

  1. Deklarāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, kas aizpildīta valsts valodā;
  2. Personu apliecinoša dokumenta kopiju un pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju (ja tā nav norādīta personu apliecinošā dokumentā), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
  3. Dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas),  pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
  4. Likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotus dokumentus (oriģinālus) vai notariāli apliecinātus attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā derīgi iesniegšanai atzīšanas institūcijā trīs mēnešus no to izdošanas dienas).
  5. Likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā (derīgi iesniegšanai atzīšanas institūcijā trīs mēnešus no to izdošanas dienas).
  6. Dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu (C1 līmenis);
  7. Pretendenta likumīgā statusa valsts kompetentās iestādes izdotu dokumentu, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu reglamentētajā profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā.
  8. Dokumentus, kas apliecina profesionālās darbības apdrošināšanu, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā (derīgi iesniegšanai atzīšanas institūcijā trīs mēnešus no to izdošanas dienas).
  9. Ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta, dokumentu, kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī vai citā ES dalībvalstī, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;

Deklarācijas saturu nosaka ar Ministru kabineta 2021. gada 21.janvāra noteikumi Nr. 47 „Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.103. samaksa par kvalifikācijas pārbaudi īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai - 100 EUR.

Īslaicīgo pakalpojumu sniegšanai Latvijā var pieteikties arī  farmaceiti un farmaceitu asistenti, kuri ir Ukrainas civiliedzīvotāji (Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

- īslaicīgai profesionālai darbībai Latvijā - no visu dokumentu iesniegšanas brīža - no divām nedēļām līdz četriem mēnešiem.

Ārpus ES esošiem pakalpojumu sniedzējiem jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšana arī tad, ja persona Latvijā plāno sniegt tikai īslaicīgus pakalpojumus.

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2022. gada 21. martā, plkst. 14:41
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi