Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācija tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumiem Nr. 290 „Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība” (stājās spēkā ar 2010. gada 1. aprīli, grozījumi ar 15.03.2019.) un Latvijas standartu LVS EN ISO/IEC 17024:2012 „Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām”, nepieļaujot komerciālu, finansiālu vai cita veida spiedienu, kas kompromitētu neietekmējamību.

Lai nodrošinātu standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 prasību izpildi, sertificēšanas darbības tiek veiktas saskaņā ar Kvalitātes rokasgrāmatā aprakstītām procedūrām, izprotot un nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu attieksmi pret ikvienu pretendentu, kandidātu vai sertificētu personu, nepieļaujot jebkādu diskriminējošu ietekmi saistībā ar personas piederību kādām asociācijām vai grupām. 

Interešu konflikta pārvaldībai sertifikācijas institūcija nepārtraukti identificē un dokumentē potenciālos draudus neietekmējamībai, kā arī nodrošina procedūras neietekmējamības nodrošināšanai.

LFB atgādina, ka atbilstoši Farmācijas likuma 58.pantam. (1) Farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu ir tiesības saņemt personai:

1) kura ieguvusi augstāko farmaceitisko izglītību Latvijas Republikā vai ārvalstīs un kuras iegūtā izglītība un profesionālās pieredzes ilgums ir atzīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Profesionālās pieredzes atzīšanai ir nepieciešams, lai:

  • farmaceits aptiekā Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas ekonomiskās telpas valstī būtu nepārtraukti nostrādājis trīs gadus. Ārvalstīs iegūto profesionālo pieredzi apliecina attiecīgs sertifikāts vai cits dokuments, kuru izsniegusi attiecīgās valsts kompetentā profesionālā organizācija.

Šie noteikumi attiecas gan uz pilna laika klātienes, gan nepilna laika klātienes farmācijas studiju absolventiem, kas ieguvuši farmaceita grādu.

1. Lai pieteiktos farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas eksāmenam, ievērojot MK noteikumus Nr.290 “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas kārtība”, farmaceitam jāiesniedz iesniegumu (lūgums iesniegumu drukāt uz vienas lapas abām pusēm), pievienojot sekojošus dokumentus:

1) augstāko farmaceitisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

2) uzvārda (vārda) maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir mainīts uzvārds (vārds), (uzrādot oriģinālu);

3) darba devēja izsniegtu izziņu (oriģināls), kas apliecina profesionālo darbību specialitātē pēdējo triju gadu laikā;

4) dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina farmaceita valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, ja farmaceits vispārējo vidējo vai augstāko izglītību ir ieguvis citā, nevis latviešu valodā;

5) farmaceita parakstītu apliecinājumu (oriģināls) par atbilstību Farmācijas likuma 58. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minētajām prasībām (lūgums drukāt uz vienas lapas abām pusēm);

6) divas fotogrāfijas (3,5 x 4,5 cm).

Maksa par farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju –
151,72  EUR (no 18.07.2020.),  PVN  nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

Iesnieguma aizpildīšanas paraugu skatīt šeit


Sertifikācijas eksāmenu grafiks 2024. gadam:
01.03.2024., 07.06.2024., 06.09.2024., 06.12.2024.

Eksāmeni notiek plkst. 10.00 Pils ielā 21 (LFB biroja 1. stāva konferenču zālē), Rīgā. (Nepieciešamības gadījumā eksāmens var notikt citās telpās, par to savlaicīgi informējot kandidātus).


2. Atkārtotai sertifikācijai, ievērojot MK noteikumus Nr.290 “Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas kārtība”, farmaceits divus mēnešus pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz iesniegumu (lūgums iesniegumu drukāt uz vienas lapas abām pusēm), pievienojot sekojošus dokumentus:

1) darba devēja izsniegtu izziņu (oriģināls), kas apliecina profesionālo darbību specialitātē pēdējo piecu gadu laikā;

2) farmaceita parakstītu apliecinājumu (oriģināls) par atbilstību Farmācijas likuma 58. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minētajām prasībām (lūgums drukāt uz vienas lapas abām pusēm);

3) divas fotogrāfijas (3,5 x 4,5 cm);

4) profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu  apliecinošu dokumentu kopijas jeb apliecības par apmeklētajiem tālākizglītības pasākumiem (vismaz 200 TIP vērtībā pārskata periodā);

5) pārskatu par profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu tālākizglītības pasākumos (pārskatu iespējams izdrukāt no LFB vietnes slēgtās sadaļas katram individuāli vai nu dokumentu gatavošanas procesā, vai LFB birojā, sniedzot dokumentus atkārtotai sertifikācijai);

Maksa par farmaceitu profesionālās kvalifikācijas atkārtotu sertifikāciju –
151,72  EUR (no 18.07.2020),  PVN  nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

Iesnieguma aizpildīšanas paraugu skatīt šeit

Ja nepieciešama precizējoša informācija par kādu no minētajiem dokumentiem, aicinām lasīt pie Biežāk uzdotajiem jautājumiem" LFB vietnē  sākot ar 7. punktu, rakstot e-pastu lfb@farmaceitubiedriba.lv vai zvanot 67502571, 67280522.


3. Lai pārreģistrētu farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikātu sakarā ar sertifikāta nozaudēšanu vai personas vārda/uzvārda maiņu, farmaceitam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1) iesniegums par sertifikāta nozaudēšanu vai iesniegums par personas vārda/uzvārda maiņu;

2) aizpildīts un parakstīts iesniegums (lūgums iesniegumu drukāt uz vienas lapas abām pusēm), apliecinājums;

3) jaunās pases kopija (vārda vai uzvārda maiņas gadījumā; ar norādi, ka kopija iesniegta LFB FPKSK sertifikāta pārreģistrēšanai);

4) vārda vai uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (vārda vai uzvārda maiņas gadījumā; ar norādi, ka kopija iesniegta LFB FPKSK sertifikāta pārreģistrēšanai);

5) divas fotogrāfijas (3,5x4,5 cm).

Sertificējamo farmaceitu profesionālo zināšanu pārbaude, kā arī sertifikāta un apliecības-piespraudes noformēšana un reģistrēšana ir maksas pakalpojumi, kas tiek veikti par sertificējamās personas līdzekļiem.

Samaksu par farmaceitu sertifikāciju un atkārtotu sertifikāciju iespējams veikt veicot maksājumu ar bankas pārskaitījumu pirms dokumentu sniegšanas un iesniegšanas brīdī uzrādot maksājuma uzdevumu (LFB rekvizīti pieejami sadaļā KONTAKTI).

Ja nepieciešams rēķins pakalpojuma apmaksai, lūgums savlaicīgi to pasūtīt, rakstot uz lfb@farmaceitubiedriba.lv un obligāti norādīt rēķina rekvizītus.

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2024. gada 20. februārī, plkst. 14:34
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi