1. Ar ko atšķiras reģistrēšanās Reģistrā no iestāšanās Biedrībā?

Iestāšanās LFB nozīmē Jūsu brīvprātīgu piebiedrošanos Latvijas farmaceitu vienīgajai profesionālajai sabiedriskajai organizācijai, jo atzīstat tās izvirzītos mērķus un uzdevumus (skatīt šeit) atbilstoši Statūtiem (skatīt šeit), varat aktīvāk vai pasīvāk piedalīties dažādos biedrības īstenotos procesos, saņemot un izmantojot biedra priekšrocības.

Savukārt reģistrēšanās LFB F un FA reģistrā ir Latvijas tiesību aktos nostiprināta obligāta prasība F un FA, kas strādā aptiekā.

 


2. Kā iestāties biedrībā?

Lai F vai FA kļūtu par LFB biedru, jāaizpilda iesniegums par iestāšanos LFB un jāsamaksā iestāšanās maksa - 4,50EUR (nestrādājošiem: 1,50EUR).
Iesniegumu LFB birojā iespējams nogādāt:

 • nosūtot aizpildītu un elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi lfb@farmaceitubiedriba.lv 
 • nosūtot aizpildītu un parakstītu iesniegumu pa pastu Latvijas Farmaceitu biedrībai
 • nogādājot aizpildītu un parakstītu iesniegumu LFB birojā pašrocīgi 

Iesniegums tiek izskatīts nākamajā LFB Valdes sēdē, un divu nedēļu laikā pēc sēdes uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta informācija par valdes lēmumu.

Iestāšanās maksu var veikt ar bankas pārskaitījumu uz LFB bankas kontu. (Juridiskas personas var pasūtīt rēķinu).

Latvijas Farmaceitu biedrības rekvizīti:
Juridiskā adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.: 4 000 800 867 6
A/S “SWEDBANK”
Bankas kods: HABALV22

KONTS : LV69HABA000140J045628 (kontā 15. zīme ir lielais "J" burts).

 


3. Kāda ir iestāšanās maksa biedrībā?

Saskaņā ar LFB 13. Kongresa lēmumu Nr.2, iestāšanās maksa biedrībā ir: 

 • EUR 4,50 strādājošām personām
 • EUR 1,50 nestrādājošām personām.

 


4. Kāda ir biedra naudas gada maksa?

Saskaņā ar LFB 13. Kongresa lēmumu Nr.2:

 • strādājošiem: EUR 2,50 mēnesī jeb EUR 30,00 gadā;
 • nestrādājošiem, t.s. nestrādājošiem pensionāriem: EUR 1,20 gadā (šāda ir gada maksa gadījumā, ja ir uzrakstīts iesniegums par biedra naudas samazināšanu).
 • farmācijas studentiem-LFB biedriem: EUR 6,00 gadā.
 

5. Kur un kā jāveic LFB biedra naudas maksājums?

Biedra naudas maksājumu iespējams veikt:

 • ar bankas pārskaitījumu uz LFB bankas kontu;
 • pasūtot rēķinu (tikai juridiskām personām).


Latvijas Farmaceitu biedrības rekvizīti:

Juridiskā adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.: 4 000 800 867 6
A/S “SWEDBANK”
Bankas kods: HABALV22

KONTS : LV69HABA000140J045628 (kontā 15. zīme ir lielais "J" burts).

 


6. Kad jāveic biedra naudas maksājumi?

Par maksājuma periodu tiek uzskatīts kalendārais gads - laika periods no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Tātad gada maksa par kārtējo ("tekošo") gadu ir jāsamaksā līdz kārtējā gada 31. decembrim.

 


7. Vai par biedra naudas maksājumu tiek nosūtīts atgādinājums?

Nē, tas ir katra individuālā biedra pienākums pašam atcerēties, ka katru gadu ir jāveic biedra naudas maksājums. 

Veiktos maksājumus iespējams apskatīt LFB vietnes slēgtajā sadaļā.
Slēgtajai sadaļai iespējams pieslēgties ar savu biedra kartes numuru (LFB-___) vai reģistrācijas numru (F-____ vai FA-_____). Vairāk informācijas par pieslēgšanos slēgtajai sadaļai skatīt šeit.

 


8. Kā var veikt biedra naudas samazināšanu, ja ir mainījies statuss uz “nestrādājošs pensionārs”.

Nepieciešams uzrkastīt iesniegumu LFB, lūdzot samazināt biedra naudu saistībā ar došanos pensijā. To var izdarīt:

 • nosūtot aizpildītu un elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi lfb@farmaceitubiedriba.lv;
 • nosūtot aizpildītu un parakstītu iesniegumu pa pastu Latvijas Farmaceitu biedrībai;
 • nogādājot aizpildītu un parakstītu iesniegumu LFB birojā pašrocīgi.

 


9. Kā var izstāties no Biedrības?

Iesniedzot Biedrības valdei rakstveida iesniegumu, iepriekš nokārtojot savas saistības ar biedrību, tajā skaitā maksājumus.

 


10. Vai LFB biedru var izslēgt no Biedrības, un kādos gadījumos to var darīt?

LFB biedru var izslēgt no Biedrības ar motivētu lēmumu, ja biedrs nepienācīgi pilda savus pienākumus (t.i., veic sistemātiskas biedra darbības, kas Biedrībai rada negatīvas tiesiskas sekas, kavē lēmuma pieņemšanu vai nodara zaudējumus Biedrībai, tai skaitā biedra naudas nemaksāšana bez objektīviem iemesliem vairāk kā 1 gadu), neievēro statūtus vai citādi ar savu darbību diskreditē Biedrību, tās darbību un mērķus.

Biedrības lēmums par biedra izslēgšanu apstiprināms valdes sēdē. Valde lēmumu pieņem ar divu trešdaļu klātesošo valdes locekļu balsīm. Biedrības valdei ir pienākums 5 dienu laikā rakstveidā paziņot biedram par lēmumu par viņa izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma pamatojumu.

 


11. Vai biedri, kas ir izslēgti no biedrības par nepienācīgu biedra pienākumu pildīšanu, var tikt uzņemti atpakaļ?

No Biedrības izslēgtos biedrus pēc valdes priekšlikuma Biedrībā atpakaļ uzņemt var Kongress ar trīs ceturtdaļu klātesošo delegātu balsīm.

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2024. gada 1. jūlijā, plkst. 17:06
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi