1. Ar ko atšķiras reģistrēšanās Reģistrā no iestāšanās Biedrībā?

Iestāšanās LFB nozīmē Jūsu brīvprātīgu piebiedrošanos Latvijas farmaceitu vienīgajai profesionālajai sabiedriskajai organizācijai, jo atzīstiet tās izvirzītos mērķus un uzdevumus (skatīt šeit) atbilstoši Statūtiem (skatīt šeit), varat aktīvāk vai pasīvāk ņemt dalību procesos, saņemot un izmantojot biedra priekšrocības.

Savukārt reģistrēšanās LFB F un FA reģistrā ir Latvijas tiesību aktos nostiprināta obligāta prasība F un FA, kas strādā aptiekā.

 


2. Kā iestāties biedrībā?

Lai F vai FA kļūtu par LFB biedru, jāaizpilda iesniegums par iestāšanos LFB un jāsamaksā iestāšanās maksa.  Aizildītu iesniegumu var nodot LFB birojā nosūtot aizpildītu, elektroniski parakstītu iesniegumu uz lfb@farmaceitubiedriba.lv VAI nosūtot aizpildītu iesniegumu pa pastu Latvijas Farmaceitu biedrībai. 

Iesniegums tiek izskatīts nākamajā LFB Valdes sēdē.   

Iestāšanās maksu var veikt ar bankas pārskaitījumu uz LFB bankas kontu. (Juridiskas personas var pasūtīt rēķinu).

Latvijas Farmaceitu biedrības rekvizīti:
Juridiskā adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.: 4 000 800 867 6
A/S “SWEDBANK”
Bankas kods: HABALV22

KONTS : LV69HABA000140J045628 (kontā 15. zīme ir lielais "J" burts).

 


3. Kāda ir iestāšanās maksa biedrībā?

Iestāšanās maksa strādājošiem ir EUR 4,50; nestrādājošiem EUR 1,50.

 


4. Kāda ir biedra naudas gada maksa?

  • Strādājošiem EUR 2,50 mēnesī vai EUR 30,00 gadā;
  • nestrādājošiem t.s. nestrādājošiem pensionāriem EUR 1,20 gadā (šāda ir gada maksa gadījumā, ja ir uzrakstīts iesniegums LFB par biedra naudas samazināšanu).
  • farmācijas studentiem (LFB biedriem) EUR 6,00 gadā.
 

5. Kur un kā jāveic LFB biedra naudas maksājums?

Biedra maksu varat apmaksāt:

  • Ar bankas pārskaitījumu uz LFB bankas kontu;
  • Pasūtot rēķinu (Juridiskām personām).

Latvijas Farmaceitu biedrības rekvizīti:
Juridiskā adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.: 4 000 800 867 6
A/S “SWEDBANK”
Bankas kods: HABALV22

KONTS : LV69HABA000140J045628 (kontā 15. zīme ir lielais "J" burts).

 


6. Kad jāveic biedra naudas maksājumi?

Par maksājuma periodu tiek uzskatīts kalendārais gads, laika periods no 1.janvāra līdz 31.decembrim, līdz ar to gada maksa par kārtējo gadu ir jāsamaksā līdz kārtējā gada 31. decembrim.

 


7. Vai par biedra naudas maksājumu tiek nosūtīts atgādinājums?

 Nē, tas ir katra biedra pienākums pašiem atcerēties, ka katru gadu ir jāveic biedra naudas maksājums.

 


8. Kā var veikt biedra naudas samazināšanu, ja ir mainījies statuss uz “nestrādājošs pensionārs”.

Ir jāraksta iesniegums LFB ar lūgumu samazināt biedra naudu sakarā ar došanos pensijā. To var izdarīt klātienē LFB birojā, vai nosūtīt elektroniski, nosūtot oriģinālu uz LFB biroju pa pastu.

 


9. Kā var izstāties no Biedrības?

Iesniedzot Biedrības valdei rakstveida iesniegumu un iepriekš nokārtojot savas saistības, tai skaitā maksājumus.

 


10. Vai LFB biedru var izslēgt no Biedrības, un kādos gadījumos to var darīt?

LFB biedru var izslēgt no Biedrības ar motivētu lēmumu, ja biedrs nepienācīgi pilda savus pienākumus (t.i., veic sistemātiskas biedra darbības, kas Biedrībai rada negatīvas tiesiskas sekas, kavē lēmuma pieņemšanu vai nodara zaudējumus Biedrībai, tai skaitā biedra naudas nemaksāšana bez objektīviem iemesliem vairāk kā 1 gadu), neievēro statūtus vai citādi ar savu darbību diskreditē Biedrību, tās darbību un mērķus.

Biedrības lēmums par biedra izslēgšanu apstiprināms valdes sēdē. Valde lēmumu pieņem ar divu trešdaļu klātesošo valdes locekļu balsīm. Biedrības valdei ir pienākums 5 dienu laikā rakstveidā paziņot biedram par lēmumu par viņa izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma pamatojumu.

 


11. Vai biedri, kas ir izslēgti no biedrības par nepienācīgu biedra pienākumu pildīšanu, var tikt uzņemti atpakaļ?

No Biedrības izslēgtos biedrus pēc valdes priekšlikuma Biedrībā atpakaļ uzņemt var kongress ar trīs ceturtdaļu klātesošo delegātu balsīm.

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2023. gada 19. septembrī, plkst. 16:15
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi