1. Kādas ir kvalifikācijas prasības lektoriem?

LFB apmācīttiesīgo lektoru sarakstā (Lektoru sarakstā) tiek iekļauti lektori, kas pārzina un spēj kvalitatīvi veikt apmācības par Latvijas Farmaceitu biedrības apstiprinātajām farmācijas speciālistu kompetenču sarakstā ietvertajām tēmām.

1. Tiek akceptēti sekojoši lektori (ja nepieciešams pievienojot papildu informāciju) :

1) akreditētu mācību iestāžu mācībspēki ar lektora pieredzi (vismaz viens gads),

2) valsts institūciju attiecīgās jomas speciālisti (eksperti),

3) LFB apstiprināto lektoru datu bāzē iekļautās personas (izpildītas 2. apakšpunktā norādītās prasības),

4) Latvijas Ārstu biedrības apmācīttiesīgo ārstu datu bāzē iekļautās personas (www.arstubiedriba.lv);

2. Pārējiem apmācību veicošajiem lektoriem tiek izvirzītas sekojošas prasības:

1) izglītība, kas apliecina kompetenci atbilstošajā jomā, par ko lektors veiks apmācības,
2) darba pieredze atbilstošajā jomā, par ko lektors veiks apmācības - vismaz trīs gadi,
3) darba pieredze lektora darbā vismaz divi gadi vai 30 (trīsdesmit) akadēmiskās stundas, izņemot 1.1. apakšpunktā minēto gadījumu,
4) ja pasākumam piesaistītais aktivitātes vadītājs tikai vada un pārrauga darba grupas pasākumos, kur tādas ir paredzētas, tad uz viņu netiek attiecinātas punktā 2.3. minētās prasības.

 


 2. Kā farmaceits var kļūt par lektoru, ja trūkst kritērijos definētās darba pieredzes?

Lai Lektoru sarakstā iekļautu farmaceitus, kas veic farmaceitisko aprūpi, bet kuriem darba pieredze farmācijas jomā ir mazāka par trīs gadiem, (arī lektora pieredze mazāka par diviem gadiem vai 30 ak. stundām), Sertifikācijas komisija (vai tās pieaicināti mācībspēki/pieredzējuši lektori) veic farmācijas speciālistu - lektoru novērtēšanu. Novērtēšanas process paredz Sertifikācijas komisijas vai tās deleģēta pārstāvja dalību klātienes tālākizglītības pasākumā, kurā tiek lasīta attiecīgā lekcija, pirms pasākuma iepazīstoties ar lektora anketu un lekcijas prezentāciju. Lekcijas un lektora vērtējums tiek ierakstīts Tālākizglītības lekcijas novērtēšanas anketā. Lai farmācijas speciālistu iekļautu Lektoru sarakstā, vērtējumam jābūt vismaz septiņas balles desmit ballu vērtējuma skalā (vidējais vērtējums). Lai nodrošinātu vērtējuma veikšanu, tālākizglītības pasākuma organizators savlaicīgi (ne mazāk kā divus mēnešus iepriekš) informē par lekcijas norises laiku un vietu.

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2023. gada 19. septembrī, plkst. 16:19
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi