Farmaceitiskās aprūpes pieejamība mūsdienu mainīgajā vidē

2020.gadā BaltPharm Forum jau 23. reizi aicinās Latvijas, Igaunijas un Lietuvas farmaceitus tikties Latvijā, Rīgā.

2020. gadā BaltPharm Forum jau 23. reizi aicinās Latvijas, Igaunijas un Lietuvas farmaceitus tikties Latvijā, Rīgā.

Šī gada pasākuma tēma ir “Farmaceitiskās aprūpes pieejamība mūsdienu mainīgajā vidē”.

Šobrīd Latvijā aktīvi tiek diskutēts, kā rast līdzsvaru starp farmaceitisko aprūpi un zāļu, aptieku un finanšu līdzekļu pieejamību. Farmaceitam jāspēj ievērot prasības  zāļu izplatīšanā un vienlaicīgi jānodrošina kvalitatīva konsultācija aptiekā. Dalīsimies pieredzē, kādu farmaceitisko aprūpi pašreiz spēj nodrošināt farmaceits, un kas ir svarīgākais aprūpējot pacientu.  Plānotas prezentācijas, diskusijas, studentu stenda referātu apskate un vērtēšana.

Domājam, ka mūs visus interesē, vai Igaunijā tiks atrisināts aptieku īpašumtiesību jautājums par labu farmaceitam. Savukārt Latvijā farmācijas politikas noteicēji balstās uz Lietuvas un Igaunijas sasniegumiem, diskutējot par zāļu cenām un caurspīdīgu zāļu pieejamību. Domājam, ka ir svarīgi aizstāvēt farmaceitiskās aprūpes mērķus, popularizēt sabiedrībai farmaceita lomu veselības aprūpē šajā saspīlētajā sociālekonomiskajā vidē un rast risinājumu farmaceitiskās aprūpes apmaksai. Tāpēc tēmas nosaukums ir samērā plašs, lai varētu runāt gan par fizisko farmaceitiskās aprūpes pieejamību, gan par farmaceitiskās aprūpes saturu, ko pašreiz farmaceits aptiekā spēj piedāvāt.

Pasākums norisināsies 24.-26.aprīlī. 24. aprīlī, piektdienā, pulcēsimies nacionālajā konferencē, kas norisināsies latviešu valodā, bet galvenā Foruma diena, kur darba valoda ir angļu ir 25. aprīlis, sestdiena. 

Notikuma vieta: Latvijas Universitātes Zinātņu māja Rīga, Jelgavas iela 3.

Pieteikšanās Forumam paredzēta līdz 1.aprīlim!

Programma

The Forums venue is very special this year! Glad we can take everybody in such great, comfortable and nature-friendly place.

Place of the main event: Latvian University Science House Riga, Jelgava Street 3.
https://www.akademiskaiscentrs.lu.lv/en/buildings/the-house-of-science/

Welcome and closing events: Bellevue Park Hotel Riga, Slokas Street 1. 
https://hotelbellevue.lv/en

The programme of the event will be available soon!

Latvijas Universitāte Bellevue

Studentiem

Foruma konferences laikā būs studentu stenda referātu apskate un vērtēšana. Sagaidām, ka līdz 01.04. varēsiet atsūtīt studentu un viņu darbu tēmu sarakstu. Studenti aicināti atsūtīt informāciju par savu darbu, kas ietvertu darba nosaukumu, tēzes un secinājumus līdz 10.04. uz e-pastu lfb@farmaceitubiedriba.lv.

Stenda izmēri: vertikāli orientēta A1 lapa (594 x 841mm / 23.4 x 33.1”).

Sīkāka informācija studentiem vēl sekos!

 

Pieteikšanās

All questions of interest can be asked at the LFB office:

 

Estonian delegation can send their applications here:

Lithuanian delegation can send their applications here:

 

A more accurate program of the measure will follow!

Vēsture

Laika līnija

 • 1998, Viļņa, Lietuva – pirmā tikšanās
 • 1999, Bīriņu pils, Latvija – farmācijas likumdošana Baltijas valstīs, pēcdiploma izglītība
 • 2000, Haademeeste, Igaunija – ES prasības Baltijas valstu farmaceitu izglītības programmām, pievienošanās Eiropas Farmakopejas Konvencijai, farmācijas nozares kompjuterizācija
 • 2001, Biržai, Lietuva – 
 • 2002, Šlokenbekas pils, Milzkalne, Latvija – farmakovigilance un medikamentu pieejamība
 • 2003, Sangaste pils, Lossikula, Igaunija – 
 • 2004, Verkiai pils, Viļņa, Lietuva – farmaceitu un farmaceitu asistentu sadarbība aptiekās, likumdošana, kas skar farmaceitisko aktivitāti Baltijas valstīs
 • 2005, Dikļu pils, Latvija – farmaceitiskā aprūpe – izglītība un prakse Baltijas valstīs
 • 2006, Cantervilla pils, Pikajarve, Igaunija – 
 • 2007, Kauņa, Lietuva – 
 • 2008, Minhauzena muiža, Saulkrasti, Latvija – individuālo aptieku nākotne, farmaceitiskā aprūpe aptiekā, onkoloģiskais farmaceits, aptieku darbība un farmaceitiskā inspekcija
 • 2009, Otepaa, Igaunija – infotehnoloģiju attīstība veselības aprūpē (E-recepte u.c.), pacientu tiesības veselības aprūpes pakalpojumu jomā šķērsojot robežas (citu valstu recepšu atzīšana u.c.)
 • 2010, Suderve, Lietuva – 
 • 2011, Ventspils, Latvija – tālākizglītība - farmācijas speciālista profesionālisma pamats
 • 2012, Otepaa, Igaunija – digitālā recepte un/vai citi IT risinājumi farmācijas jomā, medikamentu pieejamība
 • 2013, Palanga, Lietuva – farmaceitu asistentu loma, medikamentu pieejamība internet
 • 2014, Rēzekne, Latvija – farmaceitiskās aprūpes standarti un kvalitāte
 • 2015, Pērnava, Igaunija – aptieku darbs šodien un rīt
 • 2016, Klaipēda, Lietuva – komplementārie un pašaprūpes veselības produkti: farmaceita kompetence un atbildība
 • 2017, Jūrmala, Latvija – farmaceitu un ārstu sadarbība: efektīvas terapijas pamats
 • 2018, Tartu, Igaunija – 21.gs. farmācija
 • 2019, Kauņa, Lietuva – farmaceiti – eksperti par zālēm, farmaceitu loma veselības aprūpes sistēmā
 

Farmaceits nevar pilnībā sniegt to farmaceitisko aprūpi, kādu vajadzētu laika trūkuma dēļ. Šobrīd farmaceitiskā aprūpe ir pārvērtusies par tehnisku detaļu, zāļu drošuma un finansiāla aprēķina rīku. Zāļu lietošanas uzraudzība, blaknes vai pat vienkāršākais jautājums par zāļu glabāšanu tiek atstāti novārtā.

Nākotne ir tikai mūsu pašu rokās! Tas, kā mēs, attieksimies pret sevi, radīs mums apkārt tādu vidi, kādu vēlamies. Tas, kā mēs apzināsimies savu profesiju, pildīsim savu misiju, nepakļausimies spiedienam, radīs veselu un ilgtspējīgu sabiedrību. Mūsu spēkos ir mainīt noteikumus, dibināt savu kārtību un būt ārkārtīgi elastīgiem mūsdienu mainīgajā pasaulē. Mums tikai jāsanāk kopā un jābūt skaļākiem kā jeb kad. Raugoties nākotnē, mums visiem jālūkojas vienā virzienā!

Referāti

Atsauksmes

The pharmacists are limited in how much and how qualitative pharmaceutical care they can deliver on a daily basis. Unfortunately, pharmaceutical care has become a tool of technical detail, medicine safety and financial calculation. 

The future is only in our own hands! How we treat ourselves will give us an environment that we deserve. How we are aware of our profession will carry out our mission, let us not expose ourselves to pressure, and create a healthy and sustainable society. It is in our power to change the rules, to establish our arrangements and to be extremely flexible in todays changing world. We just need to get together and be louder than ever. Looking at the future, we must all look in the same direction!

Feel free to give us your opinion about Forum this year!

You can share with us your thoughts and ideas about pharmacy industry today!

Atbalstītāji

Grindex Olainfarm TevaPharmaceuticals Polpharma Gedeon-Richter Fresenius Kabi H.AbbePharma SanoSwiss