Rūpniecisko farmaceitu sekcijas darba grupas aicinājums

Rūpniecisko farmaceitu sekcijas darba grupas aicinājums

Sakarā ar to, ka Veselības ministrija iesniegusi izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus MK 2006. gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu" (turpmāk tekstā - Noteikumi), Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) un Rūpniecisko farmaceitu sekcijas (RFS) vadība ir organizējusi darbagrupu, iesaistot Rīgas Stradiņa universitātes (kā maģistra studiju programmas izveidotāju rūpnieciskajā farmācijā), zāļu ražotāju un lieltirgotāju pārstāvjus, lai izstrādātu Kvalificētās personas (QP) standartu.

Š.g. 8. jūnijā LFB birojā notika pirmā darbagrupas apspriede, lai uzsāktu nepieciešamo kompetenču, prasmju un zināšanu standartu izstrādāšanu turpmāk minētajām amatpersonām un noteiktu prasības viņu tālākizglītībai:

1) zāļu ražotāju kvalificētajām personām (prioritāri – „rūpnieciskajam farmaceitam”); 2) zāļu lieltirgotavu atbildīgajām amatpersonām (kurām būtu tikai farmaceita, vēlams, sertificēta – kvalifikācija.

LFB RFS darbagrupa aicina visus Latvijas zāļu ražotājus, ārzemju zāļu ražotāju pārstāvniecības un lieltirgotāju pārstāvjus sniegt priekšlikumus kritēriju izstrādei atbildīgajām amatpersonām un kvalificētajām personām. Šos priekšlikumus lūdzam iesniegt RFS vadītājai Anitai Šenbergai (e-pasts: anita.senberga@inbox.lv) līdz š.g. 15. jūlijam.

Vēlamies vērst uzmanību uz to, ka Noteikumos nav detalizēti norādītas par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas jeb QP atbildības jomas. Kvalificētās personas statusā mēs vēlētos redzēt „rūpniecisko farmaceitu”, kura profesijas standarts ir apstiprināts ar MK 2010. gada 18. maija noteikumiem Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”.

Tā kā kopš 2007. gada RFS ir Eiropas Rūpniecisko farmaceitu asociācijas (EIPG) (www.eipg.eu) biedrs, par pamatu kvalificētās personas standarta izstrādei Latvijā aicinām vadīties no EIPG 2004. gadā apstiprinātā Kvalificēto personu prakses kodeksa (Code of Practice for Qualified Persons) un 2007. gadā akceptētajām Kvalificēto personu tālākizglītības vadlīnijām (Guidance on CPD (Continuing Professional Development) for Qualified Persons).  Šajās vadlīnijās detalizēti aprakstīta QP atbildība profesionālo zināšanu un prasmju sistemātiskā attīstībā un pilnveidošanā, lai nodrošinātu pastāvīgu kompetenci visā karjeras laikā.

 

Pielikumā:

  1. Code of Practice for Qualified Persons.
  2. Guidance on CPD (Continuing Professional Development) for Qualified Persons.

 


Anita Šenberga

RFS vadītāja

tālr. 29411020

Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2015. gada 12. jūnijā, plkst. 16:05
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi