Lai izturība Jāņabērniem – gan darbos, gan līgošanā!