Par Latvijas Farmaceitu biedrības 12. kongresa sasaukšanu

Par Latvijas Farmaceitu biedrības 12. kongresa sasaukšanu

Saskaņā ar Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) valdes lēmumu
LFB 12. kongress tiek sasaukts
2017. gada 11. novembrī,
Rīgas Stradiņa universitātes aulā, Dzirciema ielā 16, Rīgā

Pamatojoties uz LFB Statūtu 6.3. punktu, biedrības augstākā vadības (pārvaldes) institūcija ir kongress. Kongresu sasauc valde ne retāk kā reizi četros gados, nosakot tā formu kā biedru sapulci vai pārstāvju sapulci. Izvēloties pārstāvju sapulces formu, valde nosaka kongresa pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību.


LFB valdes lēmums ir sasaukt 12. kongresu kā pārstāvju sapulci.

Pārstāvju (delegātu) skaits no uzņēmuma saskaņā ar 15.06.2017. (protokols Nr. 35) LFB valdes sēdē pieņemto lēmumu ir noteikts sekojošs:

 

Kopējais LFB biedru skaits uzņēmumā Pārstāvniecība jeb delegātu skaits kongresā
1 - 4 1
5 - 8 2
9 - 99 no katriem 3 biedriem 1 delegāts
100 un vairāk no katriem 5 biedriem 1 delegāts

 

Valde nolēma arī, ka pārstāvjus (delegātus) LFB kongresam izvirza (ievēl) organizējot LFB biedru sapulces darba kolektīvos vai uzņēmumos, kuros strādā LFB biedri (tikai pamatdarba vietā). Tāpēc LFB aicina līdz 29. septembrim organizēt darba vietās vai uzņēmumos LFB biedru sapulci un izvirzīt (ievēlēt) pārstāvjus (delegātus) LFB 12. kongresam!


Aizpildītus un parakstītus sapulces protokolus (standartizēta veidlapa – pieejama šeit) jāatsūta LFB līdz 2017. gada 11. oktobrim.


 

Atgādinām, ka darba kolektīva izvirzītie pārstāvji (delegāti) pārstāvēs visus sapulces protokolā norādītos Jūsu uzņēmumā strādājošos LFB biedrus, kuri tos izvirzīja (ievēlēja), bet atbilstoši LFB Statūtu 6.5. punktam, katram pārstāvim kongresā ir viena balss.

LFB valdes noteiktā pārstāvības norma netiek attiecināta uz:

  • uzņēmumiem (juridiska persona), kuros ir tikai 1 darbinieks – LFB biedrs, kurš drīkst izvirzīt un pārstāvēt sevi pats – arī šajā gadījumā ir jāorganizē sapulce, jāizvirza pārstāvis un jāatsūta LFB sapulces protokols;
  • nestrādājošiem LFB biedriem, kuri varēs izvirzīt un pārstāvēt sevi paši (speciāla pieteikuma veidlapa).

 

LFB piedāvā tiem LFB biedriem, kuri šobrīd nestrādā, ir pensijā vai ir vienīgais LFB biedrs savā uzņēmumā (juridiska persona), piedalīties biedru sapulcē, kas notiks 21. septembrī no plkst.16:00 – 16:30, pēc LFB konferences Ķīpsalā vai 22. septembrī no plkst.11:00 – 11;30 LFB konferenču telpā (Pils iela 21, Rīga). Jums būtu iespēja deleģēt savu pārstāvi kongresam, ja Jūs noteikti zināt, ka pats netiekat, vai arī pārstāvēt citu LFB biedru, kuram nebūs iespēja piedalīties 12. kongresā.


Izvirzītie kongresa pārstāvji (delegāti) līdz š.g. 26. oktobrim saņems oficiālu ielūgumu.

Dalības maksa kongresa delegātiem:
  • veicot maksājumu līdz š.g. 15. oktobrim – 12,00 EUR (ieskaitot 21% PVN);
  • maksājot pēc 15. oktobra – 15,00 EUR, kongresa norises dienā – 20,00 EUR (ieskaitot 21% PVN);
  • Studentiem un nestrādājošiem pensionāriem dalības maksa – 5,00 EUR (ieskaitot 21% PVN).

LFB aicina izvirzīt kandidātus prezidenta amatam, valdei, Revīzijas komisijai un Ētikas komisijai, kā arī – iesniegt priekšlikumus grozījumiem LFB statūtos (aktuālo redakciju skatīt šeit) un Ētikas kodeksā (aktuālo redakciju skatīt šeit)!

Atgādinām, ka atbilstoši LFB Statūtu 6.21.1 punktam LFB prezidenta kandidāti jāizvirza ne mazāk kā 30 dienas pirms kongresa, vismaz 2 biedriem rakstiski iesniedzot pieteikumu LFB valdei. Nepieciešamā veidlapa pieejama šeit.

Iesniegumam jāpievieno pretendenta rakstiska piekrišana un jāatsūta LFB līdz š.g. 11. oktobrim.

Pamatojoties uz LFB statūtu 6.8.4. punktu par prezidentu var ievēlēt kandidātu, ja viņš ir biedrs ne mazāk kā 5 gadus, tam nav bijuši Latvijas Farmaceitu ētikas kodeksa pārkāpumi un kurš ir piedalījies biedrības darbā – vēlētā amatā, struktūrvienību aktivitātēs, darba grupās, projektos ne mazāk kā 2 gadus.

Kandidātu izvirzīšanai citiem LFB vadības amatiem (valdei, Revīzijas komisijai, Ētikas komisijai) termiņš nav noteikts, tomēr, lai varētu apkopot jau daļu no izvirzītajiem kandidātiem, aicinām priekšlikumus sūtīt LFB līdz 17.10.2017. Nepieciešamās veidlapas priekšlikumiem atradīsiet šeit.

Pamatojoties uz LFB statūtu 6.8.5. punktu par valdes, Revīzijas komisijas un Farmaceitu ētikas komisijas locekli var ievēlēt kandidātu, kas ir biedrs ne mazāk kā 1 gadu un kuram pēdējo 3 gadu laikā nav bijuši Latvijas farmaceitu ētikas kodeksa  pārkāpumi.

Piedalīšanās kongresā tikai ar LFB biedra kartēm! Ja biedra karte nav izņemta, to var saņemt LFB.

Informatīva vēstule par LFB 12. kongresa organizēšanu tiek nosūtīta visiem LFB biedriem, kuri strādā, uz viņu darba vietām un personīgi uz viņa LFB vietnes slēgtās sadaļas profilā norādīto e-pastu.

LFB biedri, kuri pašlaik nestrādā, saņem informāciju pa pastu vai uz viņa LFB vietnes slēgtās sadaļas profilā norādīto e-pastu.Ja neesat saņēmis LFB vēstuli savā personīgajā e-pastā (ja tāds ir norādīts Jūsu profilā LFB vietnes slēgtajā sadaļā) un Jūsu darba vieta neinformē Jūs par iespēju piedalīties pašam vai deleģēt kādu savu kolēģi LFB 12. kongresā, aicinām sazināties ar LFB biroju rakstot uz e-pastu lfb@farmaceitubiedriba.lv vai pa tālruni: 67280522.AICINĀM BŪT AKTĪVIEM, IESAISTĪTIES KONGRESA DARBĀ!

Atcerēsimies, ka Latvijas Farmaceitu biedrība esam mēs paši! Tikai no mums pašiem ir un būs atkarīga gan mūsu profesiju nākotne, gan notikumu gaita un lēmumi, kas to ietekmē. Biedrība nav "lojalitātes karte", kas dod kaut kādas atlaides vai bonusus. Tā sniedz iespēju paust savu viedokli, attieksmi un redzējumu, pašiem kaut ko veidot un mēģināt mainīt vai vismaz atbalstīt tos, kas dara, jo viņi dara to visu farmaceitu un farmaceita asistentu labā. Mums nav citu iespēju tikt pamanītiem, sadzirdētiem un, iespējams, arī kaut kad – saprastiem.

Uz tikšanos kongresā!

Latvijas Farmaceitu biedrības valdes vārdā,
Kitija Blumfelde,
LFB prezidente

 

LFB 12. kongresa darba kārtības projekts


8:30 - 10:30 Reģistrācija
Medikamentu izstādes apskate 
10:30 – 14:00 Atklāšana.
Atskaites ziņojumi.
Statūtu un Ētikas kodeksa grozījumi
Amatpersonu vēlēšanas
14:00 – 15:00 Pusdienu pārtraukums
Medikamentu izstādes apskate
15:00 – 18:00 LFB apbalvojumu pasniegšanas ceremonija
LFB Goda biedru uzņemšana
Kongresa lēmumu pieņemšana
Kongresa slēgšana
no 18:00 Neformālā daļa
 
Uz augšu
Atpakaļ
Pēdējās izmaiņas 2017. gada 23. augustā, plkst. 15:25
Teksta izmērs A A A
LV | EN
Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies").
Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk šeit. Labi