Skaidrojums par sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību aptiekas darbiniekiem?v=1643281038

Skaidrojums par sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību aptiekas darbiniekiem

2022. gada 6. janvārī no Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” tika svītrots 238. punkts, kas noteica, ka “personām, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādēs un aptiekās un līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar pacientiem vai aptieku klientiem, ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.” Vēlamies uzsvērt, ka konkrētā punkta svītrošana neatceļ sertifikāta nepieciešamību darba pienākumu pildīšanai aptiekā, jo Ministru kabineta rīkojuma Nr.720 punkti 5.3. un 5.7.1 paredz, ka valstī izsludinātās Ārkārtējās situācijas laikā (līdz 28.02.2022.) darbiniekiem, “kuri veic darba pienākumus klātienē, nepieciešams uzrādīt primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.”

Pēc ārkārtējās situācijas beigām, kad MK rīkojums Nr.720 vairs nebūs aktuāls, šo pašu prasību noteiks MK noteikumu Nr.662 24.punkts:  “24. Darbinieks, kā arī brīvprātīgais darbinieks un persona, kas nodarbināta uz ārpakalpojuma līguma pamata, darba (amata) pienākumus klātienē var veikt, ja tai ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāts. Valsts un pašvaldības institūcijas (tai skaitā kapitālsabiedrības) darbinieks (amatpersona) darba (amata, dienesta) pienākumus neatkarīgi no to veikšanas vietas var veikt, ja tam ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāts.”

Veselības ministrijas skaidrojums par vakcinēšanas pakalpojuma nodrošināšanu aptiekās?v=1643281038

Veselības ministrijas skaidrojums par vakcinēšanas pakalpojuma nodrošināšanu aptiekās

Latvijas Farmaceitu biedrība 2021. gada decembrī nosūtīja Veselības ministrijai vēstuli ar lūgumu skaidrot, vai farmaceits, kas veicis noteiktās apmācības, ir tiesīgs veikt vakcinēšanas pakalpojumu vairākās aptiekās.

Saskaņā ar Veselības ministrijas vēstulē pausto: farmaceits, kurš izgājis attiecīgas apmācības, var sniegt vakcinēšanas pakalpojumu jebkurā savā darba vietā-aptiekā, kas atspoguļojas konkrētā speciālista Farmaceitu un farmaceita asistentu reģistra ierakstā – ja farmaceits strādā vairākās aptiekās, vakcinēšanas pakalpojumu farmaceits var sniegt vairākās aptiekās. Aptiekām, kurās farmaceits sniedz vakcinēšanas pakalpojumu, jāatbilst visām aktuālo normatīvo aktu un vakcinēšanas telpu, un aprīkojuma prasībām.

LFB valdes sēde janvārī?v=1643281038

LFB valdes sēde janvārī

Šī gada 20. janvārī LFB valde sanāca uz otro valdes sēdi, kurā tika apspriestas svarīgākās LFB un nozares aktualitātes, tostarp lemts par valdes darba grupu izveidi un pārrunāti tādi jautājumi kā vakcinēšana aptiekās, LFB dalība Nozaru ekspertu padomē un Veselības nozares stratēģiskajā padomē, un LFB iesaiste Latvijas Pilsoniskās alianses projektā par vakcinācijas komunikāciju. Valdes sēdes laikā tika lemts arī par grozījumiem Koncepcijā par farmaceitu un farmaceita asistentu tālākizglītību:


Saskaņā ar valdes lēmumu, labots Koncepcijas 28. punkts:

Lai novērstu ārkārtējās situācijas, kas izsludināta valstī saistībā ar Covid-19 pandēmiju, seku ietekmi, Koncepcijas 8. punkta prasības par nepieciešamību ievērot noteiktu procentuālo sadalījumu starp moduļa, modulim pielīdzinātajiem un lekciju tālākizglītības punktiem netiek piemērotas laika posmā no 2020. gada 23. aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim farmaceitiem un farmaceita asistentiem, kuru tālākizglītības atskaites periods beidzas līdz 2022. gada 31. decembrim, un sertificētiem farmaceitiem, kuru sertifikāti derīgi līdz 2022. gada 31. decembrim.

Latvijas Farmaceitu biedrības 13. kongress sekmīgi noslēdzies?v=1643281038

Latvijas Farmaceitu biedrības 13. kongress sekmīgi noslēdzies

2021. gada 6. novembrī attālināti notika Latvijas Farmaceitu biedrības 13. kongress, kurā tika ievēlētas LFB vadības institūcijas.

Latvijas Farmaceitu biedrību turpinās vadīt līdzšinējā prezidente Dace Ķikute.

 

Jaunajā valdē ievēlēti:

Inga Gūtmane - VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" slēgta tipa aptieka

Inga Urtāne - Rīgas Stradiņa universitāte

Agnese Ritene - SIA "Alante"

Vizma Vīksna - SIA "BENU Aptieka Latvija"

Alla Čudovska - SIA "Latvijas aptieka"

Baiba Duncīte - SIA "BENU Aptieka Latvija"

Nora Krauja - SIA "Apotheka"

Jeļena Petrišina - AS "Sentor Farm aptiekas"

Zane Melberga - SIA "Euroaptieka Farmācija"

Lāsma Henkuzena – VSIA Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca

Valdes kandidāti:

Antra Liepiņa - SIA “Aptieku apvienība”

Artūrs Praškilēvics - Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

 

Ētikas komisijā darbosies:

Kitija Blumfelde - SIA "Latvijas aptieka"

Sigita Čulkstena - SIA “Insbergs”

Vadims Brižaņs - AS "Sentor Farm aptiekas"

Zane Džeriņa - SIA "Euroaptieka Farmācija"

Dace Pijola - SIA "Benu Aptieka Latvija"

 

Revīzijas komisijā darbosies:

Aigars Eniņš - AS “Olainfarm”

Ausma Cēbere – Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža

Tatjana Patenko - SIA "Benu Aptieka Latvija"

 

Par LFB goda bierdēm tika uzņemtas:

Latvijas Universitātes profesore Una Riekstiņa.

Igaunijas Farmaceitu biedrības biedre, Igaunijas Zāļu valsts aģentūras vecākā inspektore Inga Mae.

 

Atbilstoši Statūtiem, jaunās valdes pilnvaras stājas spēkā 4 nedēļas pēc kongresa. Ētikas komisija un Revīzijas komisija, atbilstoši Statūtos noteiktajam, darbu uzsāk uzreiz pēc ievēlēšanas.

Par antigēna testu veikšanas pakalpojumu aptiekā

Sanāksmē ar Veselības ministrijas Farmācijas departamentu un iestādēm LFB saņēma sekojošas atbildes , kas jāņem vērā aptiekām, kuras vēlēsies sniegt SARS-CoV-2 antigēna (Ag) testa veikšanas pakalpojumu.

2021.g. 2.novembrī Ministru kabinets lēma par grozījumiem MK not. Nr.662 ‘’Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19

2021.gada 15.oktobrī Latvijas Farmaceitu biedrība pasniedza tradicionālos LFB apbalvojumus:

     

PARACELZA BALVAS LAUREĀTI

Ausma Cēbere, Inta Vegnere, Baiba Mauriņa

Ausma Cēbere – LU Rīgas 1.medicīnas koledžas direktora vietniece mācību darbā;

Baiba Mauriņa – RSU asociētā profesore, Farmācijas fakultātes prodekāne;

Olita Zariņa (Zane Spāre) – Medikamentu informācijas centrs, žurnāla Materia Medica redaktore;

Aina Silvija Štokmane – farmaceite, bioloģijas zinātņu kandidāte;

Farmācijas muzejs.VIJAS ENIŅAS BALVAS LAUREĀTI